Η σκέψη της ημέρας

https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/SOPHISTIQUE/web_design/png/400/offer_bullet_2.png

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/20/62/65/20626521976952d44873d19110893d6c.jpg

 

https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/SOPHISTIQUE/web_design/png/400/offer_bullet_2.png Το παν δεν είναι να αποφεύγεις την καταιγίδα, αλλά να μη χάσεις τη ζωή σου μέσα σ αυτήν. Μετά ο ήλιος ξαναβγαίνει και η ζωή συνεχίζεται.

 

https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/SOPHISTIQUE/web_design/png/400/offer_bullet_2.png Μπορεί να είσαι μόνο ένας άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο,αλλά μπορεί και να είσαι ολόκληρος ο κόσμος για έναν άνθρωπο.

https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/SOPHISTIQUE/web_design/png/400/offer_bullet_2.png Υπάρχουν δυο είδη σιωπής: η σιωπή που προηγείται της ομιλίας και η σιωπή που έπεται.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s