Αιτήσεις για τα Προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Μαρτίου 2011.
Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 είναι τα εξής:
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα) με κατευθύνσεις: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Τραπεζική/Χρηματοοικονομική»
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία – Άξονας Δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (Αυτοτελείς Θ.Ε. πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου)

 

Για αιτήσεις κάντε κλίκ εδώ:
http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx?sLang=el&rmind=4b56153d-bcda-4e7b-8d2a-dd121923e6a1