Είσαι νέος από 13-30 χρονών; Θέλεις να διοργανώσεις ή να συμμετάσχεις σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής;

Θέλεις να γνωρίσεις νέους από άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης; Θέλεις να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο; Αν η απάντηση είναι ναι, τότε σίγουρα πρέπει να γνωρίσεις το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση», ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους σαν εσένα, ένα πρόγραμμα με ενδιαφέρουσες δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και στόχων.
Η Εθνική Υπηρεσία Κύπρου υποστηρίζει ενεργά την υλοποίηση δραστηριοτήτων από/για νέους, που ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και προάγουν το πρόγραμμα “Νέα Γενιά σε Δράση”, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή συλλόγους νέων που εδρεύουν νόμιμα σε μία από τις χώρες του Προγράμματος,
  • τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας,
  • άτυπες ομάδες νέων.
Σας ενημερώνουμε ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην Εθνική Υπηρεσία στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση υπάρχουν πέντε (5) ετήσιες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, οι οποίες είναι  καταληκτικές και ισχύουν για όλες τις Αποκεντρωμένες Δράσεις του Προγράμματος.
Οι ημερομηνίες αυτές έχουν ως εξής:
Για προγράμματα που ξεκινούν μεταξύ: Προθεσμία υποβολής:
1 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου 1 Φεβρουαρίου
1 Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου 1 Απριλίου
1 Σεπτεμβρίου και 31 Ιανουαρίου 1 Ιουνίου
1 Δεκεμβρίου και 30 Απριλίου 1 Σεπτεμβρίου
1 Φεβρουαρίου και 31 Ιουλίου 1 Νοεμβρίου
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα: http://www.youth.org.cy/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s