«Τι είναι το πιστοποιητικό Youthpass;»

Ποιος το λαμβάνει;
Ποιος το χορηγεί;
Μετά από μια συμμετοχή σε δράση του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» λαμβάνω αυτό το πιστοποιητικό;


Απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα με θέμα το πιστοποιητικό Youthpass, το μοναδικό πιστοποιητικό αναγνώρισης της άτυπης μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δώσει η Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» την

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011, ώρα 15:00 -17:30
Cafe Οκτάνα, ΛευκωσίαΓια πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
22402620
info@youth.org.cy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s