4-15 Ιουλίου οι αιτήσεις για Ελλάδα μέσω Διαδικτύου

Από σήμερα έως τις 15 Ιουλίου 2011 – Για πρώτη φορά καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά -μέσω διαδικτύου- αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/exams, ώστε να είναι σίγουροι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις τής κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους. Στην ιστοσελίδα του υπουργείου, επίσης, οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αποστείλουν (μέχρι 18 Ιουλίου):

– υπογεγραμμένο αντίγραφο αίτησης συμμετοχής και υπογεγραμμένο αντίγραφο μηχανογραφικού

– δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

– υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία, όπου υπάγονται, και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους.

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η 18η Ιουλίου 2011.

Τα αποτελέσματα αναμένονται τέλη Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Advertisements

Συνταγή επιτυχίας για συνεντεύξεις!

Βρίσκετε πολλές φόρες τον εαυτό σας απροετοίμαστο σε μια συνέντευξη; Σας πλυμμηρίζει η αγωνία και το άγχος;

Μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας παρακολουθώντας τα Εργαστήρια στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων.

 

Θέματα: 

1. Προετοιμασία για σωστή συνέντευξη
2. Προβολή της προσωπικότητας σας
3. Χειρισμός αρνητικών συναισθημάτων (π.χ στρες)
4. Σωστό στυλ και χρώμα στα ρούχα
5. και άλλα

 Δέστε αναλυτικά το πρόγραμμα:

inv