Θα μιλούσε η Αμερική σήμερα Ελληνικά, για έναν ψήφο;

 

Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς, θα έχετε ακούσει την γνωστή ιστορία, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι που ζουν στις ΗΠΑ, αυτήν την στιγμή θα μιλούσαν Ελληνικά, εάν σε μια ψηφοφορία που είχε λάβει χώρα παλιότερα στις ΗΠΑ, δεν έχανε για μια ψήφο (ενός Εβραίου), η Ελληνική γλώσσα από την Αγγλική γλώσσα.

Είναι λοιπόν αυτή η ιστορία αλήθεια ή είναι ένα τεράστιο ψέμα σαν αυτά που τρώμε σαν χάνοι αρκετά συχνά ; Μάθετε την αλήθεια λοιπόν.

Η αρχή

Την δεκαετία του 1970, αφίχθη στην Ελλάδα σαν πρεσβευτής της Αμερικής ένας άνδρας που ονομάζονταν Χένρι Τάσκα. Όταν ήρθε στην Αθήνα, σε λόγο που εκφώνησε περιέγραψε τον τρόπο, με τον οποίον δεν καθιερώθηκε στην Αμερική σαν επίσημη γλώσσα η Ελληνική. Είχε πει πως αυτό δεν έγινε, εξαιτίας μιας και μόνης ψήφου ενός Εβραίου ονόματι Δανιήλ Ουέμπστερ.

Τι ακριβός είπε ο Τάσκα ;

Ο Τάσκα είπε (εφημερίς «Εστία» 17.8.1970): «Αναλογιζόμενος την σημασίαν της συναντήσεως σας, ανεθυμήθην κάποιον, ο όποιος μου είπεν, ότι αι Ήνωμέναι Πολιτείαι, κατά τάς πρώτας των ημέρας (Σ.Σ.ως έθνους), τόσον εθαύμαζαν την σοφίαν και τάς γνώσεις της αρχαίας Ελλάδος, Ώστε όταν οι ίδρυταί της χώρας μας, συνήλθον, διά να αποφασίσουν ποία θα ήτο η εθνική γλώσσα των Η.Π.Α., η υπόθεσης ετέθη ως «κορώνα-γράμματα», μεταξύ της Αγγλικής και της Ελληνικής. Και η Ελληνική απώλεσε με διαφοράν μιας ψήφου. Αν δεν ήτο η ψήφος εκείνη, του Δανιήλ Ουέμπστερ, γεγονός είναι, ότι δεν θα ευρισκόμην, ενώπιον υμών, ομιλών είς την Αγγλικήν»

Αλήθεια ή μύθος

Φυσικά και η παραπάνω ιστορία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μεγάλος μύθος. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν έγινε ψηφοφορία τέτοιου είδους στις ΗΠΑ. Οι κάτοικοι αυτής της χώρας, μετά την μετανάστευση των ευρωπαίων και αρχικά λόγω της πλειοψηφίας των βρετανών υπηκόων της Βρετανικής αυτοκρατορίας που τότε κατείχε εδάφη της σημερινής ΗΠΑ, μιλούσαν πάντα την Αγγλική γλώσσα και ποτέ δεν τέθηκε αυτό το γεγονός υπό αμφισβήτηση. Τα Αγγλικά επικράτησαν με φυσικό και αυτονόητο τρόπο, αφού η πλειοψηφία των πρώτων κατοίκων της Αμερικής τα μιλούσε ως μητρική γλώσσα. Πως θα ήταν άλλωστε δυνατόν, το 49% των πολιτών να ψηφίσει ως επίσημη γλώσσα του κράτους του μία γλώσσα που δεν την ομιλεί; Και πόσο περισσότερο όταν οι αμερικανοί είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ξεχωριστό έθνος από τους Βρετανούς, χάρη στην Αγγλική γλώσσα η οποία ήταν ένα στοιχείο που τους ένωνε μεταξύ τους, σε αντίθεση με τους Γαλλόφωνους του Καναδά.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω λοιπών, τον “μύθο” αυτόν τον χρησιμοποίησε το 1970 ο τότε αμερικανός πρέσβης της Αθήνας, φυσικά για να μας “καλοπιάσει” σαν λαό και να αντιμετωπίσει καλύτερες καταστάσεις στην Ελλάδα, την οποία όπως είναι γνωστό εκείνη την εποχή αυτός “διοικούσε”. Τα κουτορνίθια τον πιστέψανε. Αξιοσημείωτο, είναι επίσης πως ο ίδιος μύθος, κυκλοφορεί και για την γερμανική, την Ισπανική, τη Γαλλική, τη Λατινική και την Εβραϊκή γλώσσα !

One thought on “Θα μιλούσε η Αμερική σήμερα Ελληνικά, για έναν ψήφο;

  1. Για μία ψήφο ίσως;
    (Άσε που το προκείμενο αποτελεί μούφα ολκής που αναπαράγεται ακόμη σε διάφορα blogs)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s