Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη

Κανείς δεν θέλει να βλέπει ένα ιστορικό κτήριο να πηγαίνει χαμένο. Για τον λόγο αυτό, αλλά και για το κέρδος φυσικά, βλέπουμε σε όλο τον κόσμο ξενοδοχεία που λειτουργούν εκεί που κάποτε μπορεί να υπήρχε κάτι πολύ διαφορετικό, από μια φυλακή μέχρι ένα φρούριο εκατοντάδων ετών…

Hotel Costa Verde 727 Fuselage
Costa Verde, Costa Rica

Σε παλιό αεροπλάνο

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (1)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (2)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (3)

A Quinta da Auga
Santiago de Compostela, Spain

Σε πρώην εργοστάσιο χαρτιού

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (4)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (5)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (6)

Ahilya Fort
Maheshwar, India

Σ’ ένα φρούριο… αιώνων

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (7)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (8)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (9)

Augustine Hotel
Prague, Czech Republic

Σε παλιό Αυγουστινιανό μοναστήρι

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (10)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (11)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (12)

The Henry Jones Art Hotel
Hobart, Australia

Σε εργοστάσιο μαρμελάδας

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (13)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (14)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (15)

Hotel Re!
Singapore

Σε δημοτικό σχολείο

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (16)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (17)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (18)

Långholmen
Stockholm, Sweden

Σε πρώην φυλακές

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (19)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (20)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (21)

Locanda RosaRosae
Breda di Piave, Italy

Σε έναν μύλο του 1570

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (22)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (23)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (24)

Molja Lighthouse
Alesund, Norway

Σε φάρο

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (25)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (26)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (27)

The Old Railway Station
Petworth, West Sussex, United Kingdom

Σε βαγόνι τρένου

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (28)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (29)

Ξενοδοχεία σε ασυνήθιστα μέρη (30)
Πήγη: Otherside.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s