Ενέχυρο το πτυχίο για όσους φοιτητές χρωστούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανάστατη είναι η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου να κατακρατεί τα πτυχία των αποφοίτων, όταν αυτοί οφείλουν ενοίκια από τη διαμονή τους στις φοιτητικές εστίες.

Ειδικότερα, η απόφαση του Συμβουλίου, η οποία υιοθετήθηκε μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, προνοεί τα ακόλουθα:

  • Παρακράτηση των τίτλων σπουδών σε περίπτωση που αποφοιτούν,
  • Αφαίρεση του δικαιώματος εγγραφής σε μαθήματα και
  • Αφαίρεση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για διαμονή στη φοιτητική εστία, σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν είναι τελειόφοιτοι.

Σε δηλώσεις στο ΡΙΚ ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου Χάρης Χαραλάμπους, απέρριψε το χαρακτηρισμό περί αντιφοιτητικής απόφασης, που θα στερεί στους δυσπραγούντες φοιτητές το πτυχίο, ή την εγγραφή τους.

Διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ευαισθησία και ότι η κάθε περίπτωση θα ερευνάται διαφορετικά

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s