Ανανεώστε τις άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων σας!

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) ανακοινώσε τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2013:
1. Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την Δευτέρα 7.1.2013
(α) στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy
(β) σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα,
(γ) σε εμπορικές Τράπεζες,
(δ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
(ε) στα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών

2. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Δευτέρα 4.2.2013. Ο έλεγχος οχημάτων θα αρχίσει την Τρίτη 5.2.2013 και από τηνημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουνόσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.
3. Κάθε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να ανανεωθεί η άδεια
κυκλοφορίας του οχήματος του πριν την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των
αδειών κυκλοφορίας.


4. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει:
– Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ
– Ασφάλεια
5. Γίνεται έκκληση σε όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας
του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να
αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει
ταλαιπωρία.
6. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος τους κατά το 2012 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2013
θα πρέπει είτε να προσκομίσουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών «Πιστοποιητικό
Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αποβλήτων οχημάτων, είτε να υποβάλουν στο Τμήμα αίτηση ακινητοποίησης του
οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12. Σε αντίθετη περίπτωση η
υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας
συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.
7. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, ΚΕΠ και
διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
8. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους
εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s