ΤΕΠΑΚ: Αριθμός θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA), σε προγράμματα που αρχίζουν τον Σεπτέμβρη του 2013, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

(Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Μαρτίου 2013, στις 14:00 μμ)

Μάστερ (ΜA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας – 23 θέσεις

Οι Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για μάθηση και επικοινωνία, οι οποίες παραμένουν, στις πλείστες περιπτώσεις, ανεκμετάλλευτες λόγω της απουσίας ενός επαρκούς θεωρητικού,  παιδαγωγικού, και τεχνολογικού πλαισίου. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των δυνατοτήτων και της πραγματικότητας, βάζοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ, και συνδέοντας τις γνώσεις και δεξιότητες αυτές με την εφαρμογή τους σε αυθεντικές καταστάσεις.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μεταπτυχιακού επιπέδου φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να θεραπεύσουν σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού, της ερευνητικής διερεύνησης και της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών μάθησης σε περιβάλλοντα τυπικής (π.χ. σχολεία) και μη τυπικής μάθησης (π.χ. μουσεία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μάθηση κατά την εργασία, κ.τ.λ.). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας» αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Μάστερ (ΜA) στην Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία – 15 θέσεις

Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία φιλοδοξεί να καλύψει με επιστημονική εγκυρότητα και αρτιότητα τις αναδυόμενες ανάγκες άσκησης δημοσιογραφίας:

  • στο ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, και
  • στη χρήση νέων τεχνολογιών που οδηγούν σε σύγκλιση των παραδοσιακών μεθόδων ειδησεογραφικής κάλυψης και παραγωγής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «πολυμεσικής δημοσιογραφίας».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των αναγκαίων πρακτικών και η καλλιέργεια των αναλυτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών έτσι ώστε αποφοιτώντας από το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα να μπορούν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στον τομέα της Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας και να εκπονήσουν προηγμένη έρευνα στο πεδίο αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις σύγχρονες αλλαγές εντός των οργανισμών που σχετίζονται με την επικοινωνία και που επηρεάζουν την εργασία και τις πρακτικές των δημοσιογράφων.

Πηγή: onlycy.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s