Καλπάζει η ανεργία στην Κύπρο

Ο κίνδυνος ένας νέος να παραμείνει άνεργος και να περάσει στην ανεργία στην Κύπρο αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα των προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχει σύμφωνα με στοιχεία της στατιστική υπηρεσίας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους σε χαιρετισμό της στην Ημερίδα της ΕΠΟΛ με θέμα «Ανεργία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στο ΤΕΠΑΚ.

Το χαιρετισμό μετέφερε εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Δέσπω Στυλιανού, Επαρχιακή Λειτουργός Εργασίας Λεμεσού.

Όπως είπε, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Εργασίας και της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2012, ο αριθμός των άνεργων νέων ανήλθε στα 14.110 άτομα, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 26,4% του συνόλου των ανέργων.
Παράλληλα, ανέφερε, το σύνολο των κενών θέσεων που γνωστοποιήθηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας τη χρονιά που πέρασε μειώθηκε κατά 23,5%, πράγμα που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την απασχόληση των νέων.

Η κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά από δράσεις και προγράμματα που εφάρμοσε το Υπουργείο Εργασίας με στόχο την ενθάρρυνση της απασχόλησης των νέων, τη βελτίωση των προσόντων και την κατάρτιση των νέων.
Όπως είπε, από το 2009, με μια σειρά από σχέδια που εφαρμόζονται στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, εφαρμόζονται προγράμματα για στήριξη της απασχόλησης των νέων και γενικότερα των ανέργων. Ανέφερε ότι το σύνολο προϋπολογισμού για όλα τα σχέδια είναι €24.000.000 και ότι από τα σχέδια του Τμήματος Εργασίας 3.626 άτομα έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 1.211 είναι νέοι. Το σύνολο τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας από τα προγράμματα της ΑνΑΔ και του Τμήματος Εργασίας ήταν 8.621 άτομα εκ των οποίων 5.211 είναι νέοι. Το σύνολο των καταρτίσεων ανήλθε  25.648 άτομα.

Είπε επίσης ότι έχουν εγκριθεί νέα σχέδια όπως είναι το «Σχέδιο παροχής κινήτρων σε επιχειρήσεις για απασχόληση νέων μέχρι 29 ετών και των μακροχρόνια άνεργων», το οποίο εφαρμόζεται  από το Τμήμα Εργασίας, αλλά και το  «Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Νέων  Άνεργων Πτυχιούχων από Δικαιούχους των Σχεδίων Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας»  του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Ανέφερε ακόμα ότι μια νέα καινοτόμα πολιτική που πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα των νέων στην κατάρτιση και εκπαίδευση, είναι η λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ,) τα οποία είναι Δημόσιες Σχολές, οι οποίες προσφέρουν εξειδικευμένη και καινοτόμο επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε μεταλυκειακό επίπεδο. Τα ΜΙΕΕΚ, πρόσθεσε, προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, τα οποία παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα, χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα ως προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην οικονομία. Κύριος γνώμονας για την εφαρμογή των προγραμμάτων, είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών σε θέσεις ανώτερου τεχνικού.

Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε επίσης ότι όπως διαπιστώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πακέτο Απασχόλησης, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, οι τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Οικονομίας, των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και της Πράσινης Οικονομίας, παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και κατ’ επέκταση δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες παρέχουν ευκαιρίες για απασχόληση των νέων και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον τομέα της Πράσινης Οικονομίας, είπε, στο ίδιο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 θα δημιουργηθούν 3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Παράλληλα είπε, στην Κύπρο με βάση σχετική μελέτη της ΑνΑΔ εκτιμάται ότι μέχρι το 2020, στον τομέα του φυσικού αερίου θα προκύψουν 5.000 νέες θέσεις εργασίας στους τομείς εξερεύνησης, εξόρυξης και μεταφοράς στη στεριά, επεξεργασίας και παραγωγής, και διανομής και εξαγωγής.

Επεσήμανε παράλληλα ότι τώρα είναι η ώρα που κάθε νέος θα πρέπει να επιστρατεύσει τις οποιεσδήποτε γνώσεις και εμπειρίες έχει, αλλά κυρίως την εφευρετικότητά του για καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται με στόχο την εξασφάλιση απασχόλησης.
«Η απόκτηση όσο περισσότερων δεξιοτήτων και η δια βίου μάθηση, είναι πλέον απαραίτητη για όλους. Το νέο οικονομικό-κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού σε κανένα.   Η επιλογή επαγγέλματος σήμερα δεν είναι μια στατική απόφαση, αλλά αποτελεί διαδικασία που αναμένεται να επαναλαμβάνεται συχνότερα στον εργασιακό βίο του ατόμου, λόγω των ραγδαίων οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που είναι αρμόδια για την παροχή δωρεάν βοήθειας και καθοδήγησης στους ανέργους για εξεύρεση εργασίας, προσφέρει στα κατά τόπους Γραφεία Εργασίας εξειδικευμένη συμβουλευτική και στήριξη, όπου σύμβουλοι Απασχόλησης, κατάλληλα καταρτισμένοι, συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως την εκτίμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων των ατόμων, και την εξεύρεση μεθόδων ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων τους με τελικό στόχο την τοποθέτηση τους σε κατάλληλη θέση εργασίας.
Πρόσθετα, είπε, τα Τμήματα και Ινστιτούτα του Υπουργείου έχουν θέσει στη διάθεση των νέων δίκτυα, μέσω των οποίων μπορούν να ενημερωθούν για ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη, όπως είναι η πύλη ΠΛΩΤΕΑΣ, το Εθνικό Κέντρο EUROPASS Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καθοδήγησης EUROGUIDANCE. Επίσης, το Δίκτυο EURES προσφέρει πληροφόρηση για εκατοντάδες χιλιάδες κενές θέσεις που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί την κινητικότητα των εργαζομένων με στόχο την καλύτερη αποκατάστασή τους. Επεσήμανε ότι οι νέοι είναι πολύ πιο εύκολο να διακινηθούν από μια χώρα σε κάποια άλλη για εργοδότηση παρά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με μεγαλύτερες υποχρεώσεις.

Πηγή: sigmalive.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s