ΔελτίοΤύπου – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νεολαίας που συνδιοργανώνει το Κέντρο Νεότητας Αγρού με τίτλο Young Citizens and Democracy Workshop

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νεολαίας που συνδιοργανώνει το Κέντρο Νεότητας Αγρού, το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια της δράσης 1.3 του προγράμματος Νεολαία σε Δράση.

y

Δελτίο Τύπου

Young Citizens and Democracy Workshop

Το Κέντρο Νεότητας Αγρού σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και τους εταίρους από την Ιταλία, Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale και Comune di Taurisano, συνδιοργανώνουν Δημοκρατικό Σχέδιο για Νέους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νεολαία σε Δράση». Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Young Citizens and Democracy Workshop» και θα διαρκέσει 10 μήνες με δράσεις στην Κύπρο και στην Ιταλία. 

Η ιδέα για την πραγματοποίηση του εν λόγω προγράμματος σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια αδελφοποίησης δήμων, όπου οι νέοι συμμετέχοντες περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά και την προθυμία τους να συμμετάσχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή της κοινότητας τους. Το έργο αποσκοπεί να δώσει στους νέους και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν, να μοιραστούν και να σχεδιάσουν το μέλλων της κοινότητας τους, χρησιμοποιώντας μια πρωτοποριακή μέθοδο και πρακτική, που γεννήθηκε από την προσαρμογή του γνωστού “EASW”. Κατά τη διάρκεια του 10μηνου προγράμματος οι νέοι θα πρέπει να εντοπίσουν τα κύρια προβλήματα της κοινότητας τους και αντίστοιχα θα προτείνουν λύσεις και νέες ιδέες στους αρμόδιους λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει ταυτόχρονα να μελετήσουν τους μηχανισμούς λειτουργίας της Κοινοτικής Αρχής καθώς επίσης και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δύο ανταλλαγές νέων στην Κύπρο και στην Ιταλία με απώτερο σκοπό την γνωριμία μεταξύ των νέων που συμμετείχαν ενεργά στο σχέδιο, την παρουσίαση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς επίσης και την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών που ακολουθήθηκαν στις 2 κοινότητες.

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΥ

Λεωφόρος Κυριάκου Απέητου 14, 4860 Αγρός, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ. 99-793771, 99-485164, 25-522436

Φαξ. 25-521007

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s