Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Νέων Ανέργων Πτυχιούχων

………….Το Τμήμα Εργασίας / Ενδιάμεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΙ, υλοποιεί/ διαχειρίζεται Σχέδια Χορηγιών για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Το Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Νέων Ανέργων Πτυχιούχων από Δικαιούχους των Σχεδίων Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων και των νέων έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 4 Μαΐου 2012 και τα διαστήματα για υποβολή των αιτήσεων από εργοδότες θα ανακοινώνονται στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης στον τοπικό τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 2 Οκτωβρίου 2009 και έληξε η παραλαβή αιτήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

Το Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 27 Νοεμβρίου 2009 και έληξε η παραλαβή αιτήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που Ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 19 Μαρτίου 2010 και έληξε η παραλαβή αιτήσεων στις 10 Ιουνίου 2011. 

Ο προϋπολογισμός των Σχεδίων ανέρχεται στα € 27.000.000 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.
1. Για περισσότερες πληροφορίες για το «Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Νέων Ανέργων Πτυχιούχων από Δικαιούχους των Σχεδίων Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού » να απευθύνεστε στους Λειτουργούς:
Κα Άννα Γωγάκη: 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400868
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ibs@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Παναγιώτα Ζάκου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400966
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pzakou@dl.mlsi.gov.cy

Κα Μαρίνα Γιάγκου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400822
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: myiangou@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Αγάπη Μιχαήλ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 400 830
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: agmichael@dl.mlsi.gov.cy 

Κο. Πρόδρομο Χρυσάνθου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 861
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pchrysanthou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Άννα Μαρία Αγγελή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 881
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:aangeli@dl.mlsi.gov.cy

Κο. Μάριο Ευγενίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 907
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Ειρήνη Σμεράιδου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 400863
2. Για περισσότερες πληροφορίες για το «Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων και των νέων» να απευθύνεστε στους Λειτουργούς: 
Κα Άννα Γωγάκη: 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400868
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ibs@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Μαρία Πολυκάρπου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400826
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpolycarpou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Παναγιώτα Ζάκου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400966
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pzakou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Ειρήνη Σμεράιδου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 400863

Κα Μαρίνα Γιάγκου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400822
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: myiangou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Στέφανη Χριστοφόρου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 805
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:mschristoforou@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Χριστιάνα Παυλίδου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 904 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:cpavlidou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Μαρία Παύλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400876
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpavlou@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Ευγενία Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 819 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: epapageorgiou@dl.mlsi.gov.cy3. Για περισσότερες πληροφορίες για το «Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για απασχόληση ανέργων» να απευθύνεστε στους Λειτουργούς: (ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ)

Κα. Ειρήνη Μελετίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 825
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: imeletiou@treasury.gov.cy

Κα. Άννα Γωγάκη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 868
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ibs@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Χριστιάνα Παυλίδου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 904 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:cpavlidou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Αγάπη Μιχαήλ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 400 830
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:agmichael@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Μαρία Κυριάκου 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 828
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mkyriacou@dl.mlsi.gov.cy

Κο. Πρόδρομο Χρυσάνθου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 861
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pchrysanthou@dl.mlsi.gov.cy
4. Για περισσότερες πληροφορίες για το «Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία» να απευθύνεστε στους Λειτουργούς: (ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ)
Κα. Άννα Γωγάκη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 868
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ibs@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Στέφανη Χριστοφόρου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 805
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηmschristoforou@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Ειρήνη Μελετίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 825
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: imeletiou@treasury.gov.cy 

Κα. Μαρία Παύλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400876
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpavlou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Μαρία Πολυκάρπου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 873
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpolycarpou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Άννα Μαρία Αγγελή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 881
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:aangeli@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Ευγενία Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 819
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: epapageorgiou@dl.mlsi.gov.cy
5. Για περισσότερες πληροφορίες για το «Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού» να απευθύνεστε στους Λειτουργούς:(ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ)
Κα. Στέφανη Χριστοφόρου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 805
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:mschristoforou@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Μαρία Παύλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400876
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpavlou@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Μαρία Πολυκάρπου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 873
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpolycarpou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Άννα Γωγάκη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 868
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ibs@dl.mlsi.gov.cy 

Κα. Ειρήνη Μελετίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 825
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηimeletiou@treasury.gov.cy 

Κα. Άννα Μαρία Αγγελή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 881
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:aangeli@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Ευγενία Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 819 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: epapageorgiou@dl.mlsi.gov.cy

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΕΛΗΞΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΕΛΗΞΕ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΛΗΞΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΕΛΗΞΕ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πηγή: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlschemes_gr/dmlschemes_gr?OpenDocument

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s