Κενές θέσεις εργασίας 20-5-13

Κενές θέσεις εργασίας 20-5-13

German speaking Software Developer (C/C++), Frankfurt 

Our client offers customers products and services for all aspects of industrial control technology and communication.

Responsibilities
– Creation of sophisticated software in C, C ++, C# for our chip-based products
– Designing, developing, testing and maintaining the software for the clients’ catalogue and portfolio in customized design
– Design, develop, test, and maintain the software components
– Involved in the whole process of software development – from the specification of the architecture of software modules across the development and documentation to the preparation and servicing of test programs

The Candidate’s Profile
– University degree in Electrical and Computer Engineering or Technical Informatics
– Experience as a programmer desirable (Graduates also welcome if they have gained experience through
– internships or student jobs-projects)
– Very good knowledge of C / C ++ / C# in conjunction with embedded systems and real-time operating systems
– Knowledge of IEC 61131-3 programming tools and the implementation of IEC 61131-3 runtime system,
– preferably with experience in these areas
– Experience on Bluetooth and wireless systems, big advantage
– Trilingual: Greek, English and German
– Willingness to work in a team
– Willingness to take responsibility for the developed and managed product
– Flexibility, solution-oriented thinking, structured and oriented to the development target operation

Application process
• Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
• 2-3 lines description of your thesis
• A recent photo
• Language Certificates
• Scanned copies of degrees
• Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com
————————————————————————————————————————–
Junior Software Engineer [JAVA / GWT / LINUX / TOMCAT / MATLAB], Brussels

We are looking for:
A software engineer graduated from a top Greek university with 2 years experience in web development, with the following skills:

Must have:
– Excellent Matlab programming
– Strong experience with Tomcat/Java/gwt/web development
– Excellent Linux (Suse) / Shell programming
– Outstanding grades in academia, with a very successful track record at university
– Very good command of English
– Very hard worker with a creative mind and with very high professional standards

Responsibilities:
1) Working closely with product development team to program and implement new analytical modules in Matlab
2) Design, development and deployment of a gwt/Tomcat-based online interactive platform
3) Maintenance, design and implementation of an intelligent automation of database feed
4) Leading & mentoring a team of junior developers
5) Continuous improvement of the development infrastructure

We offer:
– A temporary 3 months contract (June – July – August) with possibilities of renewal if first experience is conclusive
– Flight from Thessaloniki to Brussels paid-for by the company
– Gross salary of 1600 EUR/mth with possibility to arrange accommodation in Brussels during 3 months in a co-rented house/apartment
– Direct responsibilities and very challenging work environment

Additional assets:
– Knowledge of web scrapping techniques is a considerable asset
– Basic understanding of statistics, economics and finance

Application process
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirni.syka-lerioti@grecruitment.com.
————————————————————————————————————————–
Software Developer ( .NET/Microsoft Visual Studio/ C#), Düsseldorf

Typical Output & Tasks:
• Working in an agile Development team to develop, deploy and support enterprise solutions based on Microsoft technologies and products
• Analysis, design, implementation, testing, documentation and support
• Participating in agile activities such as scrum meetings and pair programming
• Direct internal user and customer contact to provide technical support and advice

The Candidate’s Profile:
• 3 years of experience with Microsoft Visual Studio,.NET, C#, web services, IIS, SQL Server building windows client, windows service or web applications,
• 1 year of WPF experience
• 3 years of experience in n-tier application development using presentation, business logic and data management layers
• 3 years of experience using source code control systems and knowledge of related techniques
• Sound knowledge of Microsoft client and server operating systems and technologies
• Experience and willingness to provide 2nd/3rd level support for various IT systems
• Good communication skills in English and German

Application process
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com
————————————————————————————————————————–
Java Developer, Hamburg

Typical Output & Tasks:
• Design, development, testing and enhancement of our service oriented product platform
• Participation in the implementation of international customer projects based on our products
• Close and direct cooperation with our customers in all phases of the project
• Active involvement in the continuous improvement of our processes, methods and tools
• Close co-operation with our quality engineers

The Candidate’s Profile:
• University degree in (business) computer science or an equivalent qualification with relevant professional training
• Experience in software development in the Java environment as well as in Scrum teams and the development of web platforms and high scalable web infrastructure components
• Good knowledge of current Java technologies (Java6/7, Spring, CXF, JPA, Hibernate) and Apache infrastructure technologies
• Knowledge of current front-end technologies (JSP, JavaScript, jQuery, Handlebar, HTML 5, CSS, Less, Magnolia CMS, Android App, iPhone Apps, Web Security, Backbone JS) is an advantage
• Willingness to learn
• Openness towards new technologies
• Very good understanding of agile principles and processes
• Good English communication skills
• Strong customer orientation, teamwork and high level of commitment,very good analytical skills

Application process
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com
————————————————————————————————————————–

IT Service Management – Senior Expert, Vienna

Typical Output & Tasks:
• Define, document and maintain all Infrastructure and Operations (IO) owned ITSM processes
• Identify, select, implement, configure and maintain ITSM tools
• Develop and implement “customer” oriented IT self-service components
• Ensure continuous improvement of the process landscape, best practice process methodology based on ITIL and completeness of all process documentation
• Develop and implement a structure for the Configuration Management Database (CMDB).
• Ensure that ITSM tools are integrated with the monitoring and alarming environment and all IT Configuration Items (CIs) are aligned along all data stores.
• Implement, organize and ensure completeness of a central SLA repository
• Develop, maintain and use a reporting system for all Infrastructure and Operations relevant KPIs (including regular SLA reporting).
• Ensure and execute IT order management (based on IT service catalogue) including the definition of the required workflows.

The Candidate’s Profile:
• IT education with degree (MSc, BScs from IT or related field or equivalent practical experience
• ITIL certification plus process modelling and reengineering skills
• Very good command of English (oral & written).
• Excellent verbal and written communication, interpersonal and team skills, good presentation and negotiation skills
• Independent, pro-active, goal-oriented, strategic thinking and self-motivating personality.
• High quality standards, accuracy and high risk awareness.
• Experience of managing 3rd party and service providers including contract management.
• Broad technical knowledge of IT infrastructure technologies (server, storage, virtualization, backup, data center technology, monitoring, networking).
• 3+ years of experience with the implementation of IT monitoring and alarming systems
• Experience with the system integration and maintenance of ITSM tools
• A solid IT operational background covering many core disciplines (Programming/Scripting, Web- and Middleware Technologies, Workflow Tools, ARIS, SCOM, NAGIOS, good operative knowledge of networking- and operating systems)
• Experience with contract and SLA management

Application process
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com
————————————————————————————————————————–
Linux System Administrator (DevOp) Specialist, Nuremberg

Typical Output & Tasks:
 Setting-up application related environment for new software projects
 Pro-active performance and architecture enhancements for products
 Change management for existing product IT environment
 Automated deployment of products
 Setting up comprehensive monitoring coverage for all products
 Conducting incident analysis
 Improving and optimizing tasks by process and tool automation

The Candidate’s Profile:
 University degree in computer sciences or equivalent
 About 3 years relevant experience
 Very good experience in LINUX System Administration
 Advanced knowledge in script programming (e.g. Python / PERL / Shell)
 Advanced Application / Webserver Administration
 Basic DB Administration (relational / NoSQL)
 Basic Knowledge in Network (Topology, Technologies, Administration)
 Optional: Experience with Big Data (e.g. Hadoop administration and support)
 Optional: Experience in Hosting Environments (e.g. Cloud)
 A very good command of the English language

Application process
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com
————————————————————————————————————————–
H Grecruitment αναζητά για μεγάλο Νοσοκομείο στην Ζυρίχη, Ελβετία Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα την Αναισθησιολογία για τη νυχτερινή βάρδια (18.00 – 07.00).

Ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα έχει στη διάθεσή του/της θάλαμο με κρεβάτι και ντουζ, TV και Internet.
Η θέση είναι ιδανική για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικού διότι ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αναισθησία.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
————————————————————————————————————————

Η κλινική αποτελείται από 2 τμήματα, το νοσοκομείο ημέρας και το τμήμα εξωτερικών ιατρείων.

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο Νοσοκομείο στo Λιχτενστάιν Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα την Γενική Ιατρική.

Ο υποψήφιος Ιατρός θα δραστηριοποιείται στο τμήμα της Παρηγορητικής Φροντίδας και θα θεραπεύει και θα φροντίζει τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία σε τμήμα Παρηγορητικής Φροντίδας. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία σε τμήμα Ογκολογίας.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
————————————————————————————————————————
H Grecruitment αναζητά για κλινική στην ευρύτερη περιοχή της Στουτγάρδης Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για την ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής.

Ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα δραστηριοποιείται σε θάλαμο με 35 κλίνες και 2 πλήρες εξοπλισμένα χειρουργεία με καινοτόμα ακτινολογικά συστήματα και άριστο εργασιακό κλίμα.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
————————————————————————————————————————-

H Grecruitment αναζητά για μεγάλη κλινική με 1000 κλίνες στην ευρύτερη περιοχή της Στουτγάρδης Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για την ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα δραστηριοποιείται στο τμήμα το οποίο καλύπτει Ακτινοθεραπεία, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία έως και Ακτινοχειρουργική.

Θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον ιδιαίτερα νευραλγικό και ενδιαφέρον τομέα της Ογκολογικής Διαγνωστικής και της Ακτινοθεραπείας με καινοτόμες μεθόδους.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
————————————————————————————————————————

For the china-based plant of our client (automotive industry), we are looking for a Maintenance Engineer:

Area of your Duties
• Electrical equipment and instruments maintaining
• Coordinating repair procedures
• Troubleshooting & analysis of malfunctions
• Selecting, purchasing and commissioning special electrical equipments as per project demand

Your Qualification
• B.Sc. / M.Sc./ Diploma in Automation, Electronic/Electrical or similar degree
• Professional experience of control instruments (min. 2 years)
• Good MS Office skills
• Fluent English skills, german desirable

Application process:
– Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
– 2-3 lines description of your thesis
– A recent photo
– Language Certificates
– Scanned copies of degrees
– Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to info@grecruitment.com.
————————————————————————————————————————-
On behalf of our client based in Malmo, Sweden we are looking for a Field Application Engineer with ability to work within a multidiscipline engineering environment.

Typical Output & Tasks
– Provide expert help to customers world wide
– Be responsible for field support
– Resolve technical issues through competent
– Engage in training and educational initiatives

The Candidates Profile
– Diploma/Master in Electronics, Computer Science or equivalent
– 2 years of professional experience
– Advanced knowledge of PLC programming
– HMI/Scada programming
– Strong communication skills in English
– Good organizational & communication skills

Application process
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to info@grecruitment.com.
————————————————————————————————————————-
Design Engineer (f/m) Coastal Projects, UAE

For several projects in UAE, we are looking for a Coastal Design Engineer.

Your Profile
• B.Sc. / M.Sc./ Diploma in Civil / Coastal / Marine Engineering or similar degree.
• At least 10 years’ experience in a similar position in international projects
• Solid Knowledge of the principles of numerical and physical modelling
• Expert in design techniques, tools, calculations and principles involved in producing marine technical plans, layouts, drawings and technical specifications.
• Experience in applying relevant design codes, standards and other guidance to ensure technical quality.

Duties
• Prepare designs for coastal and marine structures (breakwaters, groins, beach stabilization schemes, marinas)
• Carry out 2D-3D modelling and prepare technical reports and proposals and liaise with clients and regulatory authorities
• Prepare designs in consultation with other Discipline Engineers, as appropriate.
• Ensure that designs are in compliance with the Coastal Engineering Manual and Shore Protection Manual.
• Responsible for any design review by implementing the needed parameters.
• Analyse all technical reports and generate a complete design report on a regular basis at any design stage supported with technical data reports and analysis, modelling, etc.

Application process
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to info@grecruitment.com.
————————————————————————————————————————
On behalf of our client based in Abu Dhabi, UAE we are looking for a Senior Planning Engineer with ability to work within a multidiscipline engineering environment.

Typical Output & Tasks
– Review and approve the design schedules as submitted by contactor
– Ensure the procurement schedules is in compliance with the overall project schedule
– Regular visits to project sites to validate whether the progress of work on site is in compliance with approved schedules
– Review any claim involving time impact as submitted by contractor and report his assessment to construction manager
– Review the contract documents for each construction stage/phase and advice the construction manager of any deficiency
– Attend weekly progress meeting and monthly executive meetings and participate in preparing the agenda.
– Assist construction manager during preparation of monthly progress reports and monthly executive presentations.

The Candidates Profile
– Diploma in Civil Engineer
– Master in Project/Construction Management or equivalent
– 8 years of professional experience in planning works
– Advanced knowledge of MS Office, CAD (Pro/E, Solid Works), Primavera Enterprise P6 or P5
– Strong communication skills in English
– Good organizational & communication skills

Application process
– Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
– 2-3 lines description of your thesis
– A recent photo
– Language Certificates
– Scanned copies of degrees
– Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to info@grecruitment.com.
————————————————————————————————————————-
On behalf of our client, a German construction company located in Gabon, Africa, we are looking for an experienced Civil Engineer for major construction projects.

We are looking for the candidate to have:
– A relevant university degree
– At least 5 years of working experience in the field. International experience will be considered a plus.
– Ability to handle tender procedures of KfW/World Bank
– Very good software knowledge such as AutoCAD/ ARRIBA/ other
– Fluent English, a second language will be considered an advantage
– Good communication skills
– Willingness to travel
– Flexibility and ability to work under pressure
– Team player attitude

Main responsibilities of the position:
– Participate in supporting and guiding international projects.
– Assist in project management, in the preparation of offers and plan construction works
– Elaborate technical studies, reports, concepts, and calls for tenders.
– Support clients on a long-term basis with respect to pre-construction, operations planning up to execution.

This position offers:
– A permanent employment contract
– A highly motivated cross-cultural team in an international working environment
– Attractive remuneration
– Excellent possibilities of professional growth

Application process
– Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
– 2-3 lines description of your thesis
– A recent photo
– Language Certificates
– Scanned copies of degrees
– Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to info@grecruitment.com.
————————————————————————————————————————-
Location: Limassol, Cyprus
Reference: AM/DEV020
.Net Developer, Limassol
My client are looking for very strong C# .NET Developer to join the company to design, implement, test and support existing and new functionality on one of their major Forex projects.

Key Skills Required:
• Suitable applicants will have strong C#, ASP.net and.Net frameworks development experience
• They will have good diagnostic knowledge of web applications and technologies

Essential skills,
• Strong knowledge of OO techniques & design patterns – (DI/MVC/IoC)
• Strong knowledge of Web Service design and implementation
• Strong WCF development experience (with good WCF hosting knowledge)
• experience developing scalable ASP.NET applications.

Desirable Skill,
• C/C++,
• Java,
• Oracle,
• Sybase,
• Excellent communication and written skills
• A true interest in keeping up to date with the latest technologies
• Experience working within an Agile Software Development environment is also a bonus.

If you are interested in the above position please send your CV to the following email addressanthony@grsrecruitment.com quoting the above reference number.

Please note that due to the high volume of applications we receive; only shortlisted candidates will be responded to.
————————————————————————————————————————-
Location: UK, Europe
Reference: AM/PR0102
Head of Public Relations, London
My client is looking for a Head of PR, who will be reporting to the Director of Public & Investor Relations and will be responsible for:

• Day to day management of all Communications in the UK and on an international arena. Building meaningful relationships and liaison with targeted media.
• Daily tracking of all PR activities in hard copy and online media and regular reporting on results.
• Implementation of financial and corporate communications strategies
• Maintain and develop the company’s corporate profile globally and raise awareness of its business model and product suite to enhance the effectiveness of marketing and sales campaigns in the market.

Desired Skills & Experience
• Experienced operator with proven experience in PR or journalism.
• Must be a confident, pro-active self-starter and an avid consumer of news able to proactively identify and sell-in commentary opportunities.
• Experience of planning and implementing global PR campaigns.
• Possess the skills to plan, track and evaluate PR activity
• Also coming from a Forex background would be very beneficial.

If you are interested in the above position please send your CV to the following email addressanthony@grsrecruitment.com quoting the above reference number.

Please note that due to the high volume of applications we receive; only shortlisted candidates will be responded to.
————————————————————————————————————————-
Location: , Europe
Reference: SS12457
Corporate Manager, Athens
Our client, an international fiduciary company, is seeking to employ a Corporate Manager for their new Athens office.

Responsibilities:
• Managing and promoting the companies outsourced services that include Payroll, Bookkeeping, Corporate Secretarial Services and outsourced Administration services.
• Dealing with the local Companies Registrar at all levels, i.e. completing company registration forms for incorporation”s etc. and completion of high level corporate work
• Preparing resolutions, minutes of meetings, power of attorneys etc.
• Review of Powers of Attorney, simple agreements etc. in line with the company’s policy
• Day to day administration of corporate entities

Requirements:
• Ideally a qualified account with 3-5 years’ experience in a client facing role
• Experience in the administration of Greek Companies
• Ability to work within a team and resolve problems quickly and efficiently
• Excellent communication skills in Greek and English would be considered an advantage
• Some knowledge of Trusts would be advantageous but not essential
• A STEP, ICSA or other relevant qualification would be desirable but not essential

A competitive remuneration will be offered to the successful candidate.

If you are interested in the above position please send your CV to Steve Slocombe, Director, email address steve@grsrecruitment.com quoting the above reference number.

Please note that due to the high volume of applications we receive only shortlisted candidates will be responded to.
————————————————————————————————————————-
Location: Limassol, Cyprus
Reference: HE11665
Russian Speaking Office Assistant, Limassol
My client based in Central Limassol is looking for a Russian Speaking Office Assistant/ Administrator to join the team

Duties will include:
• Dealing with incoming calls from customers
• General Administration support
• Ordering office supplies
• Supporting the manager with their diary and travel arrangements

Experience required:
• Fluent Russian and English speaker
• Excellent PC Skills
• Well-presented and well-spoken as you will be dealing with high profile clients

Due to the high volume of applications we receive, only shortlisted candidates will be responded to.

To apply for this position, please email your CV, along with salary requirements and availability to Hayley Evans, hayley@grsrecruitment.com quoting Ref: HE11665 or call +357 25 342720 for more information
————————————————————————————————————————-
Location: Limassol, Cyprus
Reference: HE19961
Accountant, Limassol
My client based in Limassol is looking for a confident and experienced Accountant to join the team.

Requirements:
• Educated with either Mathematics, Engineering or Financial qualification
• Fluent Russian and English speaker
• Knowledge of the IFRS
• Basic knowledge of the RAS and US GAAP would be considered an advantage
• ACCA certificate as an advantage
• Knowledge and application of audit procedures under the IFRS;
• Tax planning procedures application and tax optimization
• Knowledge of investment assessment models, business planning, financial analysis and risk appraisal

If this sounds like the job for you apply today for an immediate interview.

Due to the high volume of applications we receive, only shortlisted candidates will be responded to.

To apply for this position, please email your CV to Hayley Evans, hayley@grsrecruitment.com quoting the above job reference or call +357 25 342 720 for further information.
————————————————————————————————————————-
Location: Limassol, Cyprus
Reference: HE11880
Compliance, Limassol
My client based in Limassol is looking for an Experienced Compliance Office to new team.

Duties for this position will include but not be limited to:
• Provide advice and solutions on compliance issues
• Draft and comment on policies, processes and procedures
• Provide project management structures to manage issues arising from various committees and forums which include tracking, reporting and coordinating responses to issues raised
• Maintain internal control standard including implementation of internal and external audit points with any issues raised by external regulators
• Escalate any issues where necessary through the correct channels to the relevant stakeholders
• Develop strong working relationships with other departments to ensure credibility and performance of department
• Undertake management responsibilities for team members where required and provide training and mentoring
• KYC

The successful candidate will have extensive experience working within a similar role and is looking for the next step in their career.

Due to the high volume of applications we receive, only shortlisted candidates will be responded to.
To apply for this position, please email your CV to Hayley Evans, hayley@grsrecruitment.com quoting the above job reference or call +357 25 342 720 for further information.
————————————————————————————————————————-
Location: Limassol, Cyprus
Reference: LM12115
Finance Manager, Limassol
My client an international drilling contractor is looking for a Finance Manager to join their new team in Limassol

Duties include but not limited to:
• Review and process invoices, expenses reimbursements/cash advances and requests for payments
• Maintain cashbook with actual/forecasted transactions for cash-flow monitoring
• Prepare bank reconciliation and intercompany billings
• Assists in preparation of monthly schedules & financial reports
• Prepare VAT submissions
• Preparation of audit schedules
• Ensure compliance with financial policies and procedures.
• Assist in other general accounting functions and ad hoc projects as assigned by supervisor

Requirements for this role include:
• Qualified ACA or ACCA.
• Experience in similar capacity preferred
• Knowledge in Navision software is a plus
• Good administrative skills and eye for detail
• Team player and able to work independently
• Meticulous and responsible
• Able to work under tight deadlines
• Fluent English required
• Must possess initiative and a strong motivation to seek continuous improvement

Due to the high volume of applications we receive, only shortlisted candidates will be responded to.

To apply for this position, please email your CV to Lisa Madden, lisa@grsrecruitment.com quoting Ref: LM12115 or call +357 25 342720 for more information.
————————————————————————————————————————-
Location: Limassol, Cyprus
Reference: HE12429
French Forex Sales Executive, Limassol
My client a growing Forex company is looking to recruit a selection of Sales Executives with proven experience of achieving targets and building customer relationships.

Duties for this position will include:
• Following up on leads
• Generating leads
• Customer service and administration generated by sales activity,
• Heavy liaison with clients
• Conversion of leads

Requirements:
• Must speak French fluently
• Sales orientated with experience in sales and deal making,
• Ability to build rapport and relationships with customers,
• Previous sales experience, account management or Business Development

Due to the high volume of applications we receive, only shortlisted candidates will be responded to.

To apply for this position, please email your CV to Hayley Evans, hayley@grsrecruitment.com quoting the above job reference or call +357 25 342 720 for further information.
————————————————————————————————————————-
Location: Limassol, Cyprus
Reference: HE12433
Customer Support Executive, Limassol
My client based in Limassol is looking for confident Customer Service executives who are looking for a vibrant place to work.

Currently we are looking for candidates who can speak the following languages fluently:
• Danish
• German

As my client is running and 24/7 business the successful candidates will be required to work a shift pattern which will be confirmed at offer stage.

If you would like to be considered for this position apply today for an immediate interview.

Due to the high volume of applications we receive, only shortlisted candidates will be responded to.

To apply for this position, please email your CV to Hayley Evans, hayley@grsrecruitment.com quoting the above job reference or call +357 25 342 720 for further information.
————————————————————————————————————————-
Location: Limassol, Cyprus
Reference: HE12449
Portfolio Manager, Limassol
My client based in Limassol is looking for an experienced and CySEC licenced Portfolio Manager to join there growing team in Limassol

If you have experience working within a simalar role and you are looking for a new challenge please forward your CV to GRS Today.

Due to the high volume of applications we receive, only shortlisted candidates will be responded to.
To apply for this position, please email your CV to Hayley Evans, hayley@grsrecruitment.com quoting the above job reference or call +357 25 342 720 for further information.
————————————————————————————————————————-
Location: Nicosia, Cyprus
Reference: SA12424
Database Administrator, Nicosia
Our Client an International Company in Nicosia is seeking to recruit a database Administrator to focus on the design, support and the programming of database structures within the organization.

A database administrator will plan, manage and maintain the databases within the organization to help organize their work, design business strategies and target their communication. Levels of responsibility vary widely, ranging from inputting information to complete management of data
• Maintain and upgrade database systems
• Establish policies and procedures for staff
• Train employees and management personnel in database use
• Stay abreast of changing technologies and design techniques
• Direct report generation
• Analyze data quality and usage
• Identify user requirements and add new users as needed
• contributing to database design
• setting up and testing new databases
• monitoring database efficiency
• maintaining the security and integrity of information
• creating complex query definitions that allow data to be extracted

Must also possess a solid background in systems and networks:
• Windows Server, Exchange and Active Directory frameworks
• Network Infrastructure and Security Controls
• Disaster Recovery Planning
• Ethernet architecture, IP Routing and communication protocols

Educational Requirements
A bachelors degree in computer science or MIS is recommended before entering the field of database administration. At least 3 years experience in a similar position. Needs to be aware of the latest trends in the IT sector regarding new emerging technologies in the market and must be willing to adapt to the variations in the ever-changing technologies. Should be well versed in technologies such as Windows, Oracle databases, PL/SQL, Unix, Informix, and so on. A complete understanding of such technologies is essential for carrying out the duties of database administrators. Potential candidates should have excellent mathematical skills, and will be required to work independently. A strong background in business is a definite plus as well as any previous experience in programming.
• Windows
• Oracle
• PL/SQL
• UNIX
• Informix
• MS/SQL
• MS Access
• Crystal Reports
• Sun Accounts

A database administrator should be:
• business focused
• knowledgeable about IT and web applications
• organised, analytical and methodical
• understand the laws regarding privacy and data storage
• dynamic

Due to the high volume of applications we receive, only shortlisted candidates will be responded to. An excellent remuneration package will be offered to the successful candidate.
To apply in strict confidentiality please contact Sophie Aristodemou on 22 769369 or send through your CV to sophie@grsrecruitment.com
————————————————————————————————————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s