ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κτλ.), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, και ώρα 1:30 μ.μ.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:
α) Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 25.6.2013 δεν θα ληφθούν υπόψη.
β) Οι αιτητές πρέπει να δηλώσουν δύο επαρχίες στις οποίες ενδιαφέρονται να εργαστούν, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι η έδρα τους.
γ) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού)για σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας, διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι δε θα μπορούν να προχωρούν σε επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Επίσης, η Επιτροπή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική επικοινωνία.
δ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την υποβολή της αίτησής τους:
22602652, 22602613, 22602634
ε) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές. Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την εργασία τους, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία τους ως αντικαταστάτες…/..
Αίτηση για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη μπορούν να υποβάλουν οι
ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:
Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Δάσκαλοι μέχρι τον αριθμό 1500 στον πίνακα διοριστέων Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
 • Νηπιαγωγοί μέχρι τον αριθμό 850 στον πίνακα διοριστέων
ΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
 • Θρησκευτικών μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
 • Φιλολογικών μέχρι τον αριθμό 450 στον πίνακα διοριστέων
 • Μαθηματικών μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
 • Φυσικής μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
 • Βιολογίας μέχρι τον αριθμό 250 στον πίνακα διοριστέων
 • Χημείας μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
 • Γεωγραφίας μέχρι τον αριθμό 30 στον πίνακα διοριστέων
 • Αγγλικών μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων
 • Γαλλικών μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων
 • Ιταλικών μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων
 • Γερμανικών μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων
 • Ισπανικών μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
 • Τουρκικών μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
 • Ρωσικών μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων
 • Εμπορικών μέχρι τον αριθμό 350 στον πίνακα διοριστέων
 • Φυσικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό 250 στον πίνακα διοριστέων
 • Μουσικής μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων
 • Τέχνης μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων
 • Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. μέχρι τον αριθμό 450 στον πίνακα διοριστέων
 • Συμβουλευτικής και Επαγγ.Αγωγής μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων
 • Τεχνολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
 • Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων
 • Οικιακής Οικονομίας μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων
 • Θεατρολογίας μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων
 • Φωτογραφίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων.

Πηγή: Ergodotisi.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s