Αναζήτηση Συμμετεχόντων – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣυΝΚ: «Νέοι κατά της Ανεργίας»

image003

Αναζήτηση Συμμετεχόντων – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣυΝΚ: «Νέοι κατά της Ανεργίας»

Είσαι νέος με άποψη;

Σε απασχολεί η δραματική αύξηση της ανεργίας των νέων στην Κύπρο και Ευρώπη;

Θέλεις να γνωρίσεις άλλους ευρωπαίους νέους σε ένα ενδιαφέρον και φιλικό για τους νέους εκπαιδευτικό περιβάλλον;

Τότε δήλωσε συμμετοχή για το συνέδριο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ)  «Νέοι κατά της Ανεργίας» που θα λάβει χώρα στη Λευκωσία μεταξύ 25 και 1 Ιουλίου 2013!

Γενικές Πληροφορίες:

Σκοπός του συνεδρίου:

Σκοπός του συνεδρίου,  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση, θα ασχοληθεί με την ανάλυση των συνθηκών ανεργίας που επικρατούν σε κάθε κράτος και στην Ευρώπη γενικότερα, με σκοπό τη σκιαγράφηση του προβλήματος και την εξεύρεση μεθόδων αντιμετώπισης.

Επίσης θα αναλυθούν όλες οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε κάθε κράτος, με σκοπό την καταγραφή και δημιουργία κοινού εγγράφου το οποίο να αποσταλεί ως σύσταση προς τους αρμόδιους φορείς της Ε.Ε., σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου θα παρουσιάσουν δράσεις, υπηρεσίες, προγράμματα εκπαίδευσης και καταρτίσεις που προσφέρονται σε ανέργους, πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκαιρίες εργοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Επαγγέλματα του μέλλοντος κτλ.

Προφίλ Συμμετεχόντων:

– Να είναι ηλικίας 18 με 35 ετών (εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν εφόσον αιτιολογούνται)

– Να είναι ενημερωμένοι για την κατάσταση της ανεργίας των νέων στην Κύπρο

– Επιθυμητό (αλλά όχι απαραίτητο) προσόν: να έχουν πείρα με οργανώσεις νεολαίας στο θέμα της ανεργίας των νέων, να είναι ενήμεροι για τους σκοπούς και δράση της οργάνωσης τους και σε θέση να εξηγήσουν στους άλλους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται,

-Να συμμετάσχουν σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

* Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής

Συγκεκριμένες Πληροφορίες Διαμονή και Διατροφή:

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στους Ξενώνες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη Λευκωσία (θα λάβετε σύντομα τις οδηγίες για τη διαδρομή).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με πλήρη κάλυψη της διαμονής και διατροφής για τη διάρκεια του σεμιναρίου, σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ρυθμίσουν μόνο το θέμα της μεταφοράς στο χώρο του σεμιναρίου.

Οι συμμετέχοντες αναμένονται να φτάσουν στο χώρο, όπου και θα γίνει η εγγραφή τους το απόγευμα της Τρίτης 25 Ιουνίου 2013.

Γλώσσα εργασίας:

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Αγγλικά.

Υποβολή αιτήσεων:

Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να αποστείλει βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια σύντομη συνοδευτική επιστολή εξηγώντας γιατί θα ήθελε να συμμετάσχει στο συνέδριο,  μέχρι τις 18:00 την Πέμπτη 20 Ιουνίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cyc.org.cy

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κάντε άμεσα την αίτηση σας!!!!!!!

Πληροφορίες,

Yiannis Trimithiotis

Policy and Projects Officer (PPO)

Cyprus Youth Council

1 Makarios Ave., Mitsis build. No 3

2nd floor, office 210,1065 Nicosia

P.O. Box 22774, CY1524 Nicosia – Cyprus

Tel. 22878316

Fax. 22878317

Webpage: www.cyc.org.cy

Email: ppo@cyc.org.cy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s