Κενές θέσεις εργασίας 8-7-13

Κενές θέσεις εργασίας 8-7-13

 

C# Developer, Rotterdam

 

We are looking on behalf of our client in Rotterdam a talented C# Developer with experience of working with complex mathematical models.

The C# Developer will have previous experience of agile development and TDD (test driven development).

The Developer will be working with business experts to help define requirements, work closely with the testers (particularly with automation), some 3rd line support as well as creation of relevant supporting documentation.

The successful developer will be someone who has a wider interest in the discipline of software development. They will be interested in what makes good software that is high quality, maintainable and will deliver for the business.

– Web development (preferably ASP.Net MVC)
– Relational database
– TDD with a mocking framework
– SOLID, DRY, YAGNI, etc
– Continuous integration

Application process

– Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
– 2-3 lines description of your thesis
– A recent photo
– Language Certificates
– Scanned copies of degrees
– Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com
————————————————————————————————————————–
Software Developer C++, Dortmund

Typical Output & Tasks

 Design, technical implementation and continuous improvement of the company’s systems
 Integrate 3rd party software libraries
 Using Debugging Tools
 Testing and documentation as well as the 3rd level support of the developed systems
 Support the requirement engineering process, coordinating with other
departments and estimating the necessary development effort

The Candidate’s Profile

 Graduate degree in computer science or related area
 At least 5 years of experience within the field of professional C++ development and debugging with Linux
 Very good knowledge of object-oriented software design and development techniques
 Good knowledge of relational database systems
 Proficient in software testing
 High standard of craftsmanship, self-initiative and self-reliance
 Flexibility, ability to work in a team, willingness to learn
 Fluent in English

Additional experience in the following fields would be an advantage
 Comprehensive knowledge in call processing, SS7 Stack, SCCP, TCAP, GSM and SS7 Over IP (M2PA, M3UA)
 Good knowledge with GSM network
 Good knowledge of both Java and C++ language
 Experience with multi-threading and process synchronization
 Experience with the design and implementation of distributed systems
 Experience with scaling strategies, clustering, load balancing
 Fluent in German

Application process
• Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
• work samples
• 2-3 lines description of your thesis
• A recent photo
• Language Certificates
• Scanned copies of degrees, translated in English
• Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com

————————————————————————————————————————–
Materials Engineer/ focus Welding (f/m), Hamburg

On behalf of our client based in Hamburg, we are looking for a Materials Engineer – focus Welding with ability to interface with several different Project teams.

Typical Output & Tasks:
– Solve problems to provide solutions to the organization
– Ensure and provide technical support in the work and special projects
– Specify and resolve technical support of procurement activities such as technical issues
– Communicate and interact with client and technical authorities
– Communicate and interact with other discipline leads as part of dedicated project teams
– Control and identify specific project budgets

The Candidates Profile:
– Master/Diploma in metallurgy – materials science or a related engineering
– Certified welding knowledge preferred
– 2 – 3 years of professional experience in the field of welding or relevant experience desirable
– Good knowledge of board industry requirements
– Fluent knowledge of English, at least good German (B1)
– Good organizational skills and smart working methods

Application process
• Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
• 2-3 lines description of your thesis
• Cover letter
• A recent photo
• Language Certificates
• Scanned copies of degrees
• Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com
————————————————————————————————————————–
Design engineer platform electricity: LV & HV, Munich

For our client, a global market leader in its field based in Germany, we are looking for a Design engineer platform electricity: LV & HV.

Capabilities:
– Review design drawings and design calculations for platform electrical LV and HV systems, this for compliance with contract requirements and applicable standards;
– (Detailed) knowledge of DNV_OS_J201 standard and related normative references and other applicable standards;
– Ability to guide/discuss with platform producer (= Ship yard) solutions during platform design and production phase;
– Participate in Interface management processes, discussions regarding platform and components to be installed;
– Knowledge and experience with the average design software programs;
– Verification of platform building activities against approved design drawings.

Profile:
– Minimum 5 years’ experience with offshore projects
– Used to and be able to work in project circumstances
– Language in speaking and writing: English, German is a big advantage
– Willing to travel within Germany
– Prime work location: Hamburg and Rostock
– Work period: minimum 6 months
– Reporting to project manager

Application process
Please send us your CV in English or German via e-mail to info@grecruitment.com.
————————————————————————————————————————–
Senior Automation Engineer, Berlin

On behalf of our client based in Germany, we are looking for a Senior Automation Engineer, whose main focus would be in the company’s engine control system and who would:

– Give technical support on automation systems
– Perform root cause analysis for automation issues
– Propose solutions supporting Customer assistance centre
– Assist sales dep. in the introduction of new or upgraded automation systems
– Perform site support and trouble shooting in the field
– Carry out and analyze measurements on engines in operation
– Provide technical feedback to the designers and participate in design reviews
– Initiate product improvement process when needed
– Edit and improve automation system Service Bulettins
– Support training for internal and external activities
– Contribute in building up and sharing internally automation and controls expert knowledge

Requirements
– Excellent technical knowledge on automation systems
– Good knowledge of 4-stroke engines.
– Experience on engine automation systems is an advantage (UNIC, WECS)
– Self management and organizing skills
– Excellent communication skills and customer relations
– Experienced in working with different cultures
– Good reporting skills
– Presentation skills
– Good English spoken and written is a must.
– German language skills is an advantage
– BSc Electrical/Automation Engineering, electrical Engineering or equivalent experience in the requested area of expertise – Automation systems troubleshooting

Application process
Please send us your CV in English or German via e-mail to info@grecruitment.com.
————————————————————————————————————————–
Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για την ειδικότητα της Γυναικολογίας-Μαιευτικής, Σαφχάουζεν

H Grecruitment αναζητά για Κλινική στο Σαφχάουζεν Ελβετίας Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για την ειδικότητα της Γυναικολογίας-Μαιευτικής.

Σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των Ειδικευμένων Ιατρών θα φροντίζετε και θα θεραπεύετε κλινίρεις ασθενείς και ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων και θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε μεγάλο αριθμό των 700 τοκετών και 1000 επεμβάσεων που διεξάγονται στην κλινική ετησίως.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, τη βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
————————————————————————————————————————–

Πηγή: Carreerline.com.cy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s