Πως ήταν η ζωή πριν το Internet (Video)

life without internet

Ένα ενδιαφέρον βίντεο που παρουσιάζει πως ήταν η ζωή μας, δηλαδή πως περνούσαμε τις μέρες μας χωρίς  το Facebook, YouTube, Wikipedia, Google, Instagram και iPhone.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s