Στις 4 – 6 Σεπτεμβρίου το Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς 2013-2014, θα πραγματοποιηθεί διήμερο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Το διήμερο επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει κεντρική και ενδοσχολική επιμόρφωση και σε αυτό θα συμμετάσχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα δημόσια δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία, καθώς και στα κοινοτικά νηπιαγωγεία. Συνεπώς, επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα αρχίσουν τη φοίτησή τους από τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013.

Α. Κεντρική επιμόρφωση

Η κεντρική επιμόρφωση θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες τόσο για τη διδακτική των μαθημάτων όσο και για οριζόντια θέματα, οι οποίες θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μία θεματική ενότητα στην οποία επιθυμεί να επιμορφωθεί.

Η κεντρική επιμόρφωση θα είναι ολοήμερη (8:30 – 13:00) και θα πραγματοποιείται σε διάφορους χώρους, ανά επαρχία. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μέσω της ιστοσελίδας www.pi-eggrafes.ac.cy (για το Πρόγραμμα με τον τίτλο «Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης»). Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή των εκπαιδευτικών ως χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αν αυτό έχει ήδη γίνει, τότε θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός ταυτότητας και ο κωδικός του χρήστη για να επιτραπεί η είσοδος στην πλατφόρμα εγγραφών. Είναι σημαντικό ο κάθε εκπαιδευτικός, με την είσοδό του στην πλατφόρμα, να επικαιροποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής τους (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης ή σχολείου).

Τονίζεται ότι, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή στην επιμόρφωση, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παραδώσουν στον/η Διευθυντή/ντρια του σχολείου αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους δήλωσης. Προτρέπονται οι Διευθυντές/ντριες να ενθαρρύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου τους να κατανεμηθούν σε όσο το δυνατό περισσότερες ομάδες διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, ώστε η σχολική μονάδα να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν από τις 10:00 π.μ. της 2ας Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 10:00 π.μ. της 3ης Σεπτεμβρίου 2013.

Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μ. Χειμώνα (τηλ. 22402354).

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση μόνο στο πρόγραμμα επιμόρφωσης της επαρχίας στην οποία ανήκει η σχολική τους μονάδα. Τονίζεται πως δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα για αλλαγή της επαρχίας επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού.

Σημειώνεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και ώρα δήλωσης συμμετοχής. Όταν συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων ανά θεματική ενότητα, τότε αυτόματα δεν θα επιτρέπονται άλλες εγγραφές.

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε κοινοτικά νηπιαγωγεία θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό του δημόσιου νηπιαγωγείου με το οποίο συστεγάζονται ή του πλησιέστερου προς αυτό. Επομένως, η Διεύθυνση του δημόσιου νηπιαγωγείου καλείται να ενημερώσει και τους εκπαιδευτικούς των κοινοτικών νηπιαγωγείων, για να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση.

Στις 4 - 6 Σεπτεμβρίου το Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής

Η κεντρική επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες:

Α/Α Επαρχία/ες Ημερομηνία
1 Λευκωσία – Πάφος 04/09/2013
2 Λεμεσός – Λάρνακα – Αμμόχωστος 05/09/2013

Τονίζεται ότι οι Διευθυντές των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων δεν θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια της κεντρικής επιμόρφωσης.

Β. Ενδοσχολική επιμόρφωση:

Κατά τη διάρκεια της μέρας της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα οργανωθεί από το ίδιο το σχολείο και θα έχει ως επίκεντρο τις επιμορφωτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες της κάθε σχολικής μονάδας, σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές και προσεγγίσεις των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. 

Κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα τηρηθούν πρακτικά με τις σημαντικότερες καλές πρακτικές και εισηγήσεις που θα συζητηθούν. Τα πρακτικά θα καταχωρηθούν στον φάκελο συνεδριών προσωπικού.

Η ενδοσχολική επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες:

Α/Α Επαρχία/ες Ημερομηνία
1 Λευκωσία – Πάφος 05/09/2013
2 Λεμεσός – Λάρνακα – Αμμόχωστος 06/09/2013

Πλάνο και πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν τα ειδικά σχολεία -κατά τη μέρα διεξαγωγής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης- θα δοθεί στις Διευθύνσεις τους από τον υπεύθυνο επιθεωρητή της κάθε επαρχίας.

Τα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία -με ευθύνη των διευθυνόντων και κατόπιν συνεννόησης με τον οικείο επιθεωρητή- είτε θα συμμετάσχουν στην ενδοσχολική επιμόρφωση του πλησιέστερου πολυθέσιου δημοτικού σχολείου είτε θα συγκροτήσουν για τη μέρα αυτή μικρά δίκτυα ενδοσχολικής επιμόρφωσης μεταξύ τους.

Το Παιδιαγωγικό απευθύνει έκκληση στους διευθυντές όπως ενημερώσουν για τα πιο πάνω όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής (http://www.pi-eggrafes.ac.cy)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s