Κενές θέσεις εργασίας 6-9-13

Κενές θέσεις εργασίας 6-9-13

Ο Όμιλος Εταιρειών Παπαέλληνα, με ηγετική θέση στην εισαγωγή, διανομή και πώληση καταναλωτικών και φαρμακευτικών προϊόντων, όπως και στην εισαγωγή, διανομή και λιανική πώληση καλλυντικών και αρωμάτων, ζητά να προσλάβει Operations Officer. 

Κύρια καθήκοντα
• Ανάλυση, καταγραφή και συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών του Ομίλου.
• Ενημέρωση και ανάπτυξη της βιβλιοθήκης επιχειρησιακών διαδικασιών
•Προετοιμασία ad hoc επιχειρησιακών αναλύσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων με αποδέκτη τη διοίκηση του ομίλου
• Προετοιμασία διαφόρων μηνιαίων αναλύσεων και ελέγχων για θέματα κυρίως supply chain, forecasting κ.ά.
• Ενεργή υποστήριξη του Operations Manager στα έργα που αναλαμβάνει

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο ανώτατης σχολής σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Logistics ή Supply Chain
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Operations / Logistics / Supply Chain Management
• Γνώση βασικών λειτουργιών Supply Chain (forecasting, παρακολούθηση παραγγελιών, διαχείριση αποθέματος)
• Γνώση SAP ERP θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
• Εμπειρία πάνω σε μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών θα αξιολογηθεί θετικά
• Άριστη γνώση Microsoft Excel και γενικά του πακέτου Microsoft Office
• Πολύ καλή έκφραση σε γραπτό και προφορικό λόγο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα

Προσωπικά Χαρακτηριστικά
• Αναλυτική σκέψη και δυνατότητα συστηματικής προσέγγισης σύνθετων θεμάτων
• Πελατοκεντρική διάθεση
• Αυτοπαρακίνηση και σταθερή στόχευση στην προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη
• Ευχάριστη προσωπικότητα
• Ομαδικότητα και Συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο Φαξ 22482155 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cap.com.cy, διευκρινίζοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013.

Τονίζεται ότι όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού
——————————————————————————————————-
Software Engineer (GUI), Zurich

Typical Output & Tasks:
• Implementation of advanced graphical user interfaces (GUI) on Microsoft Windows
• Driving the design and system architecture of front-end GUI applications
• Research for and development of SPEAG’s future software products

The Candidate’s Profile:
• Degree in Computer Science, Electrical Engineering or related field (university or technical college)
• Practical experience as a software engineer with know-how and experience in the latest tools and technologies
• Excellent skills in the C++ language (MS VC++ knowledge of advantage); experience in STL and BOOST libraries preferred
• Knowledge of other operating systems (e.g., Linux) and programming languages (Java, C# / .NET and specifically WCF and WPF) of advantage
• Good knowledge of most common algorithms and design patterns
• Experience with user interface toolkits (MFC, Qt, etc.) and the design of GUIs
• Good English and preferably German skills
• Versatile, self-motivated, perfectionist, well structured, creative
• Team player

Application process:

Please send your English CV via e-mail to eirni.syka-lerioti@grecruitment.com.
——————————————————————————————————–
Python Developer, Berlin
Typical Output & Tasks:
• Designing and developing cloud services including NoSQL technologies for high performance and large- scaling
• Working on comparative analysis and recommendation tools
• Working closely with the Product Management and business roles to understand the best ways to address user needs

The Candidate’s Profile:
• At least 3 years of professional Python Development with technologies like Django, Pyramid, Python Pandas or Celery and expertise with MySQL/NoSQL data bases
• Working knowledge in multiple programming languages, technologies and software platforms
• Experience in developing API’s with RESTful Web Services based on HTTP, XML, JSON, OAuth as well as working with 3rd party API’s
• Basics in Machine Learning as well as Data Mining would be an advantage
• Experience in Web Development with PHP, JavaScript, HTML, CSS, jQuery, would be a plus
• Practical knowledge with scalable storage systems (e.g. S3) and distributed computations (EC2, MapReduce) would be nice to have
• High ability to handle pressure as well as ability to work independently with excellent code writing skills
• Comfortable working with a diverse team environment of developers, PM and marketing specialists in multi-time zone environment
• Excellent spoken and written English is very important.

Application process:
Please send your English or German CV via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com

——————————————————————————————————–
Embedded Designer Engineer, Eindhoven

Your Responsibilities:
• In close co-operation with colleagues from software and other disciplines (such as mechatronics, optics, electronics) the software engineer is a member of a multi-disciplinary team. In these teams software plays an important role for the success of its products.
• Since software is an integrating competency, your contribution is key to maintaining added value.
• The software engineer is responsible for creating clear specifications, making the efficient design choices and to ‘make it happen’. Customer satisfaction is the number one driver and thus for every software engineer.

Your Profile:
• Bachelor or Master level in Embedded Systems, Computer Science, Informatics, Mechatronics, Software Engineering, Engineering or comparable.
• Key competencies at the software department are Unix/Linux, C, C++, VxWorks. Ideally possessing a minimum of 3 years of work experience. However if lacking, academic experience would be considered but must show a desire to learn and excel.
• Pro-active, decisive, takes ownership
• Fluent in English.

Application process:

Please send your English CV via e-mail to eirini.syka-lerioti@grecruitment.com
——————————————————————————————————–
3 Junior Mechanical Engineers (m/f) – R&D, Munich

For a supplier of the automotive industry, we are searching for 3 Junior Mechanical Engineers to support the Research & Development team.

Your responsibilities:
 Support the mechanical design from concept to the production of the prototype
 Supervise and provide consultancy from production phase until the commissioning to the client
 Coordination of the technical teams (departments, suppliers and external partners), involved in each project
 Participation in the preparation of the projects’ requirements and functional specifications

Your Profile:
 Successfully completed University degree in Mechanical engineering (or equivalent)
 Experience desirable but not essential
 Solid know-how in machine dynamics, rotational dynamics, vibration control, simulation, and design methodology
 Good knowledge of English, Very good German
 Creative and responsible approach to technical challenges
 Independent, communicative and goal-oriented attitude, openness to teamwork, flexibility

What the company offers:
 A job within an innovative and technically oriented international employer
 A varied work within creative and highly qualified teams
 Excellent development and career prospects in a growing company

If interested, please apply to info@grecruitment.com, by sending your English or German CV.
——————————————————————————————————–
Maintenance Engineer (f/m), Zurich

On behalf of our client based in Zurich, Switzerland we are looking for a Maintenance Engineer with good analytical mind and structured work approach.

Typical Output & Tasks:
 Repairs and modifications on aircraft engines installed on the a/c or off-wing in engine shop
 Responsible for availability of working documents and technical instructions
 Maintenance and inspection of aircraft engines
 Provide customer support with specific deadlines
 Optimize, support and develop the desired quality of work and the teamwork

The Candidates Profile:
 Master/Diploma in Mechanical Engineering or equivalent
 1-2 years of professional experience in in aircraft engine maintenance
 Excellent communication and project management skills
 Fluent knowledge of English (at least C1) and good German (at least B2)
 Ability to work in an international team
 Mobility and willingness to travel

Application process:
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to info@grecruitment.com.
——————————————————————————————————–
3 Electrical / Mechatronics Engineers, Cologne

A medium-sized engineering service provider and equipment manufacturer based in Cologne is looking for several Electrical or Mechatronics Engineers to work on various projects on automation technology and software solutions.

Job Description:
 Support and lead the development, coordination, planning, and execution of the electrical, instrumentation, & controls system requirements for the company’s projects
 Liaison with project managers & clients on project requirements including design specifications & equipment procurement, manufacturing, and delivery schedules
 Coordination of electrical/controls, sub-contractors or start-up personnel to deliver the electrical instrumentation and controls portion of turn-key projects on schedule
 Ensuring adequate quality assurance of all deliverables

Requirements:
 Diploma / M.Sc. / B.Sc. in Electrical or Mechatronics Engineering or equivalent
 First professional experience in a similar position mandatory
 Solid knowledge in machine design and PLC programming will be an asset
 Ability to read and understand electrical schematics
 Knowledge of E-Plan or another electrical CAD program
 Ability to do the complete testing
 Good German and English language skills

Application process:
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to info@grecruitment.com.
——————————————————————————————————–
Manufacturing Engineer with focus on Machine Development, Amsterdam

On behalf of our client, a leading manufacturer based in the Greater region of Amsterdam we are looking for an experienced Mechanical Engineer with focus on Machine Development and the following qualifications:

 MSC in Mechanical Engineering
 + 5 years working experience in Machine Development
 Good knowledge of electronics and physics a big plus

The successful candidate:
• Will be working within the company’s modern, well equipped 10.000 m2 facility located close to Amsterdam
• Will be involved in the process of designing and manufacturing ion beam and electron beam technology
• Will be working in the company’s machine shop and the final-assembly area as well as the testing area are the main working are of the Mechanical Engineer, whereas the various components are manufactured and tested in separate specially fitted workshops where the position holder is responsible for.

Our client offers:
– A stimulating, dynamic and innovative work environment with an open culture and abundant opportunities for personal development, where your input is welcome and valued.
– The opportunity to execute challenging projects in various branches at major international corporations.
– Opportunity to pursue professional and educational opportunities.

If you are interested please forward your CV to info@grecruitment.com, subject the title of the position.
——————————————————————————————————–
Mechatronics Engineer (f/m), Stuttgart

On behalf of our client based in Stuttgart, Germany we are looking for a Mechatronics Engineer who has good organizational skills and smart working methods.

Typical Output & Tasks:
 Plan and check maintenance and repair work
 Organize and improve maintenance foreman’s office
 Make safe the availability of plant and machinery
 Work as a team in the planning and check the investment budget
 Coordinate the workflow order

The Candidates Profile:
 Master/Diploma in Electrical Engineering, Physics or Mechanical engineering with specialization in mechatronics
 3 – 5 years of professional experience in maintenance of plant and machinery
 Experience with position measurement systems, handling systems, control engineering, actuator design and dynamics
 Good understanding of quality and cost
 Advanced knowledge of PC software (SAP, MS Office)
 Fluent English and German
 Willingness to work flexible hours

Please send your English or German via e-mail to info@grecruitment.com.
——————————————————————————————————–
Electrical, Instrumentation & Controls Engineer (f/m), Bonn

On behalf of our client based in Bonn, Germany we are looking for an Electrical, Instrumentation & Controls Engineer with ability to work within a multidiscipline engineering environment.

Typical Output & Tasks:
 Be responsible for the design and execution of the electrical, instrumentation & controls system requirements for standard and custom projects
 Provide programming ladder logic, control panel graphics, and SCADA programming as necessary for system requirements
 Ensure adequate quality assurance of all deliverables
 Support the project management
 Create flow diagrams and delivery documentation

The Candidates Profile:
 Master/Diploma in Electrical engineering or equivalent
 Minimum of 5 years work experience in a related field with design and programming experience
 Advanced knowledge of EPLAN
 Knowledge of PLC / NC controls
 Knowledge of MS Office
 Fluent knowledge of English
 Good organizational skills
 Willing to travel

Application process:
 Detailed CV in English stating exactly duties responsibilities of every stated professional experience
 2-3 lines description of your thesis
 A recent photo
 Language Certificates
 Scanned copies of degrees
 Reference letters, if available

Please send all the requested documents via e-mail to info@grecruitment.com.
——————————————————————————————————–
On behalf of our client, a private comprehensive eye center, one of the largest and most reputable in Zurich, closed to the main station, using the most advanced computerized techniques, we are looking for Junior & Senior Ophthalmologists (Eye Doctors).

Candidate’s profile
 Junior doctor (1-3 years of experience)/ Senior doctor (+5 years of experience) in general ophthalmology (non-surgical position)
 Experience in handling busy consultation hours
 Basic knowledge in pediatric ophthalmology and neuro-ophthalmology is a big asset
 Very good knowledge of German & English language, at least C1 level

Responsibilities
 Assessing and examining patients in order to make a diagnosis;
 Working well as part of a multi-disciplinary team that includes optometrists, orthoptists and nurses;
 Operating equipment such as ophthalmoscopes, slit lamps and lenses;
 Making high-level judgments due to the complexities of ophthalmic conditions;
 Supporting health promotion and disease prevention activities.
 Team player, communication and organizational skills
 Flexibility & out-of-the-box thinking

Salary package
 Permanent contract ( 40 hours/week, 27 days vacations)
 Minimum salary 9000 CHF up to 15000 CHF, depending on experience
 Long term opportunity to become a partner

Application procedure
Please send your detailed CV & copies of degrees and/or reference letters to info@grecruitment.com.

——————————————————————————————————-

Χειρούργος Οφθαλμίατρος, Heidenberg

Εκ μέρους πελάτη μας, Οφθαλμολογική κλινική στη Χαϊδελβέργη, αναζητούμε έμπειρο Χειρούργο Οφθαλμίατρο.

Η κλινική βρίσκεται σε έναν άνετο και πολυτελή χώρο 600 τ.μ. . Διαθέτει υψηλών προδιαγραφών αίθουσες εξέτασης και οφθαλμικών επεμβάσεων, και συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Γερμανίας.

Εξειδικεύεται σε χειρουργικές επεμβάσεις για καταρράκτη, γλαύκωμα καθώς και γενικές χειρουργικές επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς.

Προφίλ υποψηφίου
• +5 χρόνια προυπηρεσία
• Πολύ καλή γνώση Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επίπεδο

Παροχές
• Πλήρης και αορίστου σύμβαση 40 ώρες/ βδομάδα
• 30 μέρες πληρωμένη άδεια/έτος
• Μισθός 7000-10.000 ευρώ μεικτά. Επιπλέον συμμετοχή σε σύστημα bonus σύμφωνα με την απόδοση
• Εργασία Δευτέρα-Παρασκευή
• 2 εφημερίες σαββατοκύριακο/τετράμηνο max.

Αίτηση
Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@grecruitment.com επισυνάπτοντας αντίγραφα των παρακάτω μεταφρασμένα στα αγγλικά ή γερμανικά:
 το πτυχίο,
 άδεια εξάσκησης επαγγέλματος,
 βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών,
 λίστα χειρουργιών,
 συστατικές επιστολές και
 βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
——————————————————————————————————–
Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Αναισθησιολογία, Zurich

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο Νοσοκομείο στην Ζυρίχη, Ελβετία Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα την Αναισθησιολογία για τη νυχτερινή βάρδια (18.00 – 07.00).

Ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα έχει στη διάθεσή του/της θάλαμο με κρεβάτι και ντουζ, TV και Internet.
Η θέση είναι ιδανική για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικού διότι ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αναισθησία.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
——————————————————————————————————–
Καρδιολόγοι και Ειδικευόμενοι/ες Καρδιολογίας, Στουτγκάρδη

Σε εκσυγχρονισμένη κλινική σε μικρή γραφική πόλη στην περιφέρεια της Στουτγάρδης ζητούνται Ιατροί Καρδιολόγοι και Ειδικευόμενοι στον τομέα της Καρδιολογίας. Η κλινική διαθέτει 510 κλίνες και εξυπηρετεί ετησίως 19.000 ασθενείς σε προσεγμένες υποδομές με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Προφίλ υποψηφίων:

Ιατροί Καρδιολόγοι:
 Αποδεδειγμένη γνώση στον τομέα της Καρδιολογίας με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας
 Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας

Ειδικευόμενοι Καρδιολογίας:
 Επιθυμητή η προϋπηρεσία
 Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας

Προσφέρονται:
 Στενή επίβλεψη από έμπειρους ιατρούς
 Επιδοτούμενη μετεκπαίδευση
 Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
——————————————————————————————————–
Ειδικευόμενη/ος Ιατρός για την ειδικότητα της Νευρολογίας, Βέρνη

H Grecruitment αναζητά για Κλινική Αποκατάστασης και Πρόληψης στη Λουκέρνη Ελβετίας Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για την ειδικότητα της Νευρολογίας.

Σε συνεργασία με την εξαιρετική ομάδα Νευρολόγων, Νευροακτινολόγων και Νευροχειρούργων ο/η υποψήφιος/α ιατρός θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί και να εξελιχθεί στα Επείγονται, στη Μ.Ε.Θ. και στη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Stroke Unit). Θα παρακολουθεί πρωτόκολλα κλινικής μελέτης ασθενών και θα φροντίζει ασθενείς του Νευρολογικού Τμήματος σε θαλάμους και στα Εξωτερικά Ιατρεία. Η κλινική προσφέρει μετεκπαίδευση στους τομείς Κλινική Νευρολογία, Νευρολογία Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Υπέρηχοι Doppler και Παρακολούθηση Εγκεφαλικών Αρτηρίων. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε περιβάλλον Κλινικής 1 έτους.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
——————————————————————————————————–
Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Αναισθησιολογία, Λουξεμβούργο

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο νοσοκομείο στο Λουξεμβούργο Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα την Αναισθησιολογία.

Το ακαδημαϊκό νοσοκομείο διαθέτει 600 κλίνες και διεξάγει ετησίως περισσότερες από 13.000 επεμβάσεις με αναισθησία σε 14 χειρουργικούς θαλάμους και Μ.Ε.Θ. με 24 κλίνες. Ο/Η υποψήφιος/α ιατρός θα πρέπει να διαθέτει ειδίκευση στην Αναισθησιολογία. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε Ερευνητικές Ομάδες και Μελέτες και η απόκτηση της ειδικότητας Αναισθησιολογία Εντατικής Ιατρικής. Επιθυμητή η γνώση των Λουξεμβουργιανών και Γαλλικών ή η επιθυμία εκμάθησης.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.
——————————————————————————————————–
Job Description
IronFX Limited is seeking to recruit a Website Administrator. The Company offers a dynamic work environment that encourages career progression and development.

Job Responsibilities
Website content management.
• Maintain and update content on websites and assure integrity of the web pages (intranet and internet).
• Translate the content of the website.
• Participate and assist web projects to ensure quality control.
• Copyedit and proofread all web content.

Job Requirements
• University Degree in IT/ Web Development or other related field.
• Prior experience in Content Management Systems (Drupal, WordPress)
• Knowledge of HTML, Java, Java Script.
• Knowledge of basic coding is essential.
• IT literate and technology oriented.
• Must be fluent in the English language.
• Previous experience in a similar role will be considered an advantage.
• Extreme attention to detail and ability to work on multiple websites.
• Excellent organisational skills.
• Excellent communication and teamwork skills.
• Ability to manage multiple projects in a fast paced deadline driven environment.
• Quick learner.

How to Apply
Should you match the above criteria and you are interested in joining IronFX Limited, please forward your CV tohr@ironfx.com.
——————————————————————————————————–
Job Description

2GIS Cyprus is seeking to recruit a Client Relations Officer (Call Center Operator) in Limassol.

Job Responsibilities
• Entering information on companies of the city into enterprises database.
• Informing clients about the product, events, and news of the Company, as well as about advertising capabilities.
• Collecting information on clients’ needs in placing advertisements in 2GIS business listings.
• Making phone calls to verify the information being entered.

The Company offers:
• Working schedule: Mon–Fri, 8 a.m.–6 p.m., Sat and Sun off.
• Employment according to the Labor Code of the Republic Cyprus.
• In-house training.
• Corporate training: training on working with CRM and 2GIS software.

Job Requirements
• At least six-month work experience as a call center operator / office manager / administrator. Applicants without previous work experience will also be considered.
• Good speaking and writing skills, clear articulation.
• Confident PC user (MS Office, e-mail applications), high typing speed.
• Graduate degree / specialized secondary education.
• Good social skills.

How to Apply
Interested Candidates should send their CV at info@2gis.com.cy.
——————————————————————————————————–
Job Description
Iceline ltd seeks to recruit a Personal Assistant.

Job Responsibilities
Administrative Support
• Responsible for Reception / Front Desk
• Assist in Purchasing cost comparisons, negotiations with suppliers

Job Requirements
• Good command of the English and Greek languages both verbal and written.
• Excellent communication skills.
• Computer Literate (Word, Excel, Internet Applications)
• Experience in Purchasing (preferably for retail food sector).

How to Apply
Should you meet the above requirements please contact icelineintcontrol@cytanet.com.cy
——————————————————————————————————–
Job Description
A private institute in the wider Nicosia area is looking for part time teachers for:
• English
• Russian

Job Requirements
• Hold a recognized University Degree for the interested subject area.
• Previous teaching experience required.
• Good organizational and Teamwork skills.
• Willingness to work with different age groups.
• Pleasant personality.
• *For the English Teacher, being an English native speaker would be considered an advantage.

How to Apply
For expressing your interest, please sent your CV stating your interested position by email atinfo@empowercy.com. Last day of applications 7th September 2013.
——————————————————————————————————–
Job Description
Finances.com, a new online portal for financial news, is looking for a financial news editor to help with managing and develop the online news. The financial news editor will oversee the content being published online. Duties include writing, editing, proofreading, managing content/article writers, and managing webinars. In addition the financial news editor will also be responsible for crafting site promotions, email newsletters and online outreach campaigns.

Job Responsibilities

• Write, edit and review content.
• Plan the contents of publications according to the publication’s style, editorial policy, and publishing requirements.
• Assign topics, events and stories to individual writers or reporters for coverage; Verify facts, dates, and statistics, using standard reference sources.
• Copyedit and proofread all content.
• Interview and hire writers and reporters or negotiate contracts, royalties, and payments for authors or freelancers.
• Keep current with financial news and information.
• Work cooperatively with key team members, clients and vendors.

Job Requirements
• Exceptional communication and organizational skills.
• Ability to manage multiple projects in a fast-paced, deadline-driven environment.
• Proven ability to build consensus and work effectively within a cross-departmental team.
• Experience managing content and production for high traffic websites.
• Bachelor’s degree in Journalism or Economics would be considered an advantage.
• Knowledge of best SEO practices would be considered an advantage.

How to Apply
If you meet these requirements please contact the following address: jobs@finances.com
——————————————————————————————————–
Job Description
P.A. Charalambous is currently looking for an experienced worker for a full time job.

Job Requirements
• Experience in working with wood, melamine, veneer, CNC, production for internal doors.

How to Apply
Interested Candidates should contact p.a.charalambous@cytanet.com.cy.
——————————————————————————————————–
Τα Κέντρα Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης Πληροφορικής EuroLab®, μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ® ΝΗΣΟΥ-ΔΑΛΙ ζητά Καθηγητές Πληροφορικής, με δυναμικό χαρακτήρα, μεγάλη μεταδοτικότητα, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. Πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποίηση στην πληροφορική απαραίτητο. Προϋπηρεσία επιθυμητή.

Άριστο περιβάλλον εργασίας, εκπαίδευση.

Ραντεβού συνέντευξης. Τηλ. 22527034,99014042.Υπεύθυνος Πληροφορικής Παναγιωτης Κωνσταντίνου
——————————————————————————————————–
Εκπαιδευτικό Κέντρο στη Δευτερά ζητά μαθηματικό για διάβασμα παιδιών γυμνασίου.

Ωράριο 12:45 μ.μ. – 5:00μ.μ. Δευτέρα- Παρασκευή

Πληροφορίες τηλ. 99634434
——————————————————————————————————–
H DIMCO PLC ζητά προσοντούχα άτομα για στελέχωση του νέου studio αρχιτεκτονικού φωτισμού “LEVEL” στη Λεμεσό. Γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων από το χώρο της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρολογικής μηχανικής, με ενδιαφέρον στον αρχιτεκτονικό φωτισμό.

Απαραίτητα προσόντα:
• 3 χρόνια εμπειρία σε συναφή κλάδο.
• άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας.
• γνώση χρήσης Η/Υ, AUTOCAD, Dialux.

Η εργασία περιλαμβάνει:
• συνεργασία με αρχιτεκτονικά γραφεία και γραφεία μελετών φωτισμού.
• σύνταξη προσφορών μελετών και συστημάτων διεύθυνσης φωτισμού.
• παρουσίαση των προτάσεων φωτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών:
Κ. Αντώνης Δημητρίου τηλ. 22450839 – 22446565 –
cpd1@dimco.eu
——————————————————————————————————–
H Enoros Consulting Ltd εταιρία με εξειδίκευση στη διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά: Στέλεχος με πανεπιστημιακό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πολυτεχνικά Επαγγέλματα. (Κωδικός: Κ303) με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην οργάνωση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαραίτητη η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου. Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης).

Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: e-mail: info@enoros.com.cy
——————————————————————————————————–
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για συμβάσεις εργοδότησης ορισμένης διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και ένα έτος ως ακολούθως:

Γραφείο Επικοινωνίας
• Θέση Λειτουργού Τύπου

Τμήμα Τραπεζικών Εργασιών Εσωτερικού
• Θέση Γραφέα

Τμήμα Οικονομικών Ερευνών
• Θέση Γραφέα
• Θέση Οικονομολόγου
• Θέση Οικονομολόγου/Οικονομέτρη

Τμήμα Χρηματοοικονομικών Αγορών
• Θέση Γραφέα
• Θέση Επιτηρητή/Ελεγκτή

Τμήμα Διασφάλισης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας
• Θέση Γραφέα

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργάνωσης & Μεθόδων
• Θέση Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού
• Θέση Λειτουργού Οργάνωσης

Τμήμα Πληροφορικής
• Θέση Λειτουργού Πληροφορικής (Υποστήριξη Χρηστών)
• Θέση Λειτουργού Πληροφορικής (Υποδομή)

Νομική Υπηρεσία
• Θέση Νομικού Λειτουργού

Τμήμα Συστημάτων Πληρωμών & Λογιστικών Υπηρεσιών
• Θέση Γραφέα

Τμήμα Στατιστικής
• Θέση Λειτουργού Στατιστικής
• Θέση Λειτουργού, Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ηλεκτρονικά τη συμπληρωμένη σχετική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ανακοίνωση της θέσης ως πιο πάνω.

Τονίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο με βάση τις πληροφορίες που θα καταχωρηθούν στο σχετικό έντυπο. Δικαιολογητικά πιστοποιητικά να μην υποβληθούν στο παρόν στάδιο.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα για τα αναφερόμενα στην αίτησή τους προσόντα και πείρα.

Η Τράπεζα θα απαντά με ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα επιβεβαιώνεται η λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση μη παραλαβής επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Τράπεζα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβλήθηκε η αίτηση.

Η διαδικασία πρόσληψης δυνατόν να περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ή/και σε κάποιες περιπτώσεις παρουσίαση πρόσφατης εργασίας των υποψηφίων. Στο τελικό στάδιο επιλογής οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και πείρα (όπου ισχύει) θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
——————————————————————————————————–
Our Company IPM Management is urgently looking to recruit a Corporate Services Administrator to join our offices in Limassol.

Job Description:
• Liaise with international clients and deal with their requests
• On-going administration, preparation of corporate documents, company incorporations, registrar of companies related matters etc.

Qualifications required:
• Excellent knowledge of English and Russian language (both written and spoken)
• Computer literate
• Social and communicative skills
• Minimum 2 years experience in a similar role
• Strong organizational skills
• Be driven, flexible and can work on own initiative
• Be a good team player

Salary according to qualifications and experience.

To apply please send your CV to admin@cypria.info or call Ms. Anastasia Konstantinou at 25324488 for more information.
——————————————————————————————————–
Brouska – Store managers – Πωλητές/τριες

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Για τα καταστήματα μας σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο

A. Store managers.
Προσόντα:
• Άνετο και επικοινωνιακό χαρακτήρα, με εμπειρία στις πωλήσεις στον χώρο της μόδας.
• Γνώσεις και εμπειρία στην ανάλυση της τάσης μόδας.
• Επιμονή για επίτευξη των ομαδικών στόχων.
• Καλή γνώση ελληνικής και αρκετά καλή αγγλικής γλώσσας.
• Εμπειρία visual merchandising στο χώρο της μόδας και γνώση Ρωσικής θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Β. Πωλητές/τριες
Προσόντα:
• Άνετο και επικοινωνιακό χαρακτήρα
• Διάθεση για ομαδική δουλειά
• Καλή γνώση ελληνικής και αρκετά καλή αγγλικής και ρωσικής γλώσσας.
• Εμπειρία στον χώρο της μόδας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αποστολή βιογραφικού: kyrbrouska@gmail.com

Πληροφορίες: τηλ. 26/952372 φαξ 26/954026
——————————————————————————————————–
Medochemie Ltd is an international generic pharmaceutical company headquartered in Cyprus. Medochemie manufactures a wide range of products divided into more than 10 therapeutic categories, owns 3800 marketing authorizations and operates in 95 countries around the world. Our nine separate manufacturing sites are designed to fully comply with European and WHO current Good Manufacturing Practice (cGMP).
Medochemie Ltd invites applications from career oriented professionals for the position of Chemist for our offices inLimassol, CYPRUS.

Qualifications:

§ University degree in Chemistry with previous experience in pharmaceutical analysis or experience in use of liquid chromatography HPLC
§ Excellent command of the English language, both written and oral
§ Computer literacy in Microsoft Office
§ Excellent communication and interpersonal skills.

Duties:

§ To perform chemical analysis to medicines using liquid chromatography HPLC
§ To monitor the program of stability studies of pharmaceutical preparations and perform the required chemical analysis

We are offering an attractive remuneration package and challenging opportunity for professional development.
——————————————————————————————————-
Intercollege Larnaca invites applications for an administrative position

Qualifications / Experience Required:
• A university degree from an english speaking university
• Outstanding organizational and planning skills
• Excellent administrative and communication skills
• Knowledge in preparing and presenting managerial data and reports
• Ability to oversee, conduct, and follow up policy matters
• Dynamic and proactive demeanor
• Excellent command of the English language

Please submit your application with a copy of your CV and other supporting documents to:
INTERCOLLEGE
P.O.B. 42572, Larnaca 6500,Cyprus
Tel: 24747500
Email: info@intercollege-larnaca.com
——————————————————————————————————–
Ζητείται Office Administrator στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/candidate/f006w1.jsp?PK=5275812
——————————————————————————————————–
Spotoption Exchange Ltd a Cyprus Investment Firm urgently looking to recruit a Finance and Back Office Assistant to join our expanding operations in Limassol.

Qualifications required:
Excellent knowledge of English language (both written and spoken)
• Diploma in Accounting
• Minimum 2 years experience in a similar role
• Computer literate
• Good Knowledge of Excel
• Social and communicative skills
• Strong organizational skills
• Be driven, flexible and can work on own initiative
• Be a good team player

Salary according to qualifications and experience.
Please send your CV : support@spotoptionexchange.com
——————————————————————————————————–
Consultancy Group LTD is looking for Executives for its customers that are active on:
– E-commerce
– Online marketing.

Prior experience and/or a university degree on these sectors is necessary.
Address: Andrea Chaliou Street, No. 1,
2408 Engomi, Nicosia, Cyprus
Tel.: +357 22454170
Fax: +357 22350413
e-mail: constantoura@cco-group.org
——————————————————————————————————–
IT Sales Representative

On behalf of our client, a company engaged in the Information Technology targeting the Financial Markets, we are seeking a dynamic individual for the position of IT Sales Representative, at their offices in Nicosia.

The main responsibilities of the role will be:
• Selling Products and Services to existing and new customers, Prospect new customers,
• After sales.

The ideal candidate will also have:
Graduate degree, Previous Sales experience within Financial Markets, Command of office software applications (MS Office), Experience of working with CRM, Understanding Information Technology products, Excellent interpersonal and communication skills, To be fluent in Greek and English languages (Russian language is a plus).

A competitive remuneration package shall be offered to the successful candidate as well as Full products training.
——————————————————————————————————–
Security System Service Technician

On behalf of our client, a leading provider of electronic security, business automation and monitoring services, we are seeking a dynamic individual for the position of Security System Service Technician, at their offices in Nicosia.

The main responsibilities of the role will be:
Locate and alleviate issues with damaged equipment or wiring, Readjust equipment, repair or replace inoperative components and test their operation, Read manuals, blueprints, building and electrical plans in order to complete equipment installation and repair.

The ideal candidate will also have:
High school technical diploma in electronic or electrical engineering, Minimum 2 year experience installing, Inspecting and repairing electronic security product lines, Excellent communication skills, Valid driver’s license.

A competitive remuneration package shall be offered to the successful candidate as well as Full products training.

PLEASE APPLY: m.zacheou@papademetres.com

Please note that due to the high volume of applications we receive; only shortlisted candidates will be responded to.
——————————————————————————————————–
Kitchen Studio Ltd – Sales & Marketing Coordinator (SMC 706/13)

Αναφέροντας στη Διεύθυνση Πωλήσεων και σε Project Manager θα αναλάβει αρμοδιότητες:
• Αξιολόγησης του target group που απευθύνεται η εταιρεία
• Ανίχνευση του ενδιαφέροντος της αγοράς και του tg που απευθύνεται η εταιρεία
• Υπεύθυνη/ος για τις παράλληλες προωθητικές ενέργειες και την εφαρμογή αυτών
• Συμμετοχή στην εφαρμογή του marketing plan
• Εποπτεία προσέγγισης των υποψήφιων πελατών με τα επικοινωνιακά εργαλεία της εταιρείας και την απόδοση αυτών
• Διαχείριση πελατών- leads
• Ανάλυσης στατιστικών στοιχείων για ανταγωνισμό, – τοποθέτηση, πορεία νέων προϊόντων
• Διαχείριση πελατών
• Διαχείριση interior designers
• Target marketing
• Client service-after sales
• Cross selling
• Διαχείριση εκθέσεων

Προσόντα Υποψηφίου:
• Πτυχίο Κυπριακού ή Ξένου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση Marketing – Sales
• Άριστη MS-OFFICE,επιθυμητή η γνώση CRM
• Αυξημένη διάθεση για εργασία και άριστες ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης συντονισμού εργασιών, management
• Προϋπηρεσία σε περίπου αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη
• Άριστα αγγλικά
• δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή
• προϋπηρεσία στον κλάδο των επίπλων επιθυμητή

Η εταιρεία προσφέρει:
• On job training
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
• Άριστες συνθήκες εργασίας
• Προοπτικές μόνιμης εξέλιξης σε ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της KITCHEN STUDIO LTD μέσω email στο emouscos@kitchenstudio.com.cyσημειώνοντας τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
——————————————————————————————————–
GREY / BLACK ONLINE MAGAZINE, http://www.grey-black.com is looking to collaborate with a person on the Marketing Department. Attractive terms of cooperation.
Please send your curriculum vitae (CV) and a recent photo of yourself atmarketing.greyblack@gmail.com for more information.

Tο ηλεκτρονικό περιοδικό GREY / BLACK, http://www.grey-black.com,ζητεί να συνεργαστεί με άτομα για το τμήμα Μάρκετινγκ. Ελκυστικοί όροι συνεργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό και πρόσφατη φωτογραφία στοmarketing.greyblackmagazine@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.
——————————————————————————————————–
RiskMatrix Ltd is interested in hiring a self-motivated individual with hands-on experience in as many of the following areas as possible:

Oracle: Installation, Configuration, Maintenance, PL/SQL J2EE Servers: Installation, Configuration, Maintenance of Apache Tomcat, IBM WebSphere, Jboss, WebLogic. Manage applications on these servers.

Java Programming: Development of Java web applications, OSGi Web Services runtime, Spring framework, XML and HTML, Servlets, Javascript, Groovy, using the Eclipse development environment

IT knowledge: Server OS environments, Microsoft IIS, .Net Framework, Active Directory, Networking, Python Programming (good to have)

Preference will be shown to MSc holders with 4-5 years of experience having a problem solving attitude with a strong will to reach to a solution. Self management, knowledge sharing and travelling are part of the culture of RiskMatrix. It is essential to communicate fluently in English.
RiskMatrix is the Regional Partner of Moody’s Analytics for the Middle East, Egypt, Greece and Cyprus. Its key responsibilities include the promotion, implementation and technical/business support for the Moody’s Analytics risk management software solutions. These cover the internal credit risk rating, loan origination/workflow, portfolio management and stress testing, economic capital, Basel III and asset liability management solutions.

The job is based in Larnaca, Cyprus, and will involve travelling within the area we cover.

Contact: info@riskmatrixirms.com, +35724669488
——————————————————————————————————–

Πηγή: Careerline.com.cy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s