Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για φοίτηση σε Γυμνάσια, Λύκεια ή Τεχνικές Σχολές

Με την κατά πλειοψηφία έγκριση τροπολογίας του εισηγητή της νέας νομοθεσίας περί κοινοτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και Προέδρου του ΕΥΡΩΚΟ, Δημήτρη Συλλούρη, η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε ομόφωνα σε νόμο την πρότασή του για τη φοίτηση στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Με την τροπολογία του κ. Συλλούρη, υπέρ της οποίας τάχθηκαν 44 Βουλευτές (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ, Συμμαχία Πολιτών και ο Βουλευτής Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας), χωρίς ψήφους κατά και με 1 αποχή (Κίνημα Οικολόγων – Περιβαλλοντιστών), αλλάζει το εδάφιο 2 του άρθρου 11 (Α) έτσι ώστε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού να μπορεί να επιτρέπει σε μαθητή, με αιτιολογημένη απόφαση συμφώνως της Αρχής Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, να συνεχίσει να φοιτά στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου, εφ` όσον δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Επίσης να μπορεί να επιτρέψει ο Υπουργός σε μαθητή να προαχθεί στην Α΄ τάξη Λυκείου ή στην Α΄ τάξη Τεχνικής Σχολής, εφ` όσον δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του.

Κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, το κείμενο της πρότασης νόμου είχε διαμορφωθεί έτσι ώστε να ενσωματωθεί εισήγηση που κατέθεσε η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η εισήγηση προέβλεπε ότι μαθητές, οι οποίοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους, δεν θα μπορούσαν να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, αλλά σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μπορούσε να επιτρέψει με αιτιολογημένη απόφασή του τη συνέχιση της φοίτησής τους σε Γυμνάσιο, εφ` όσον δεν θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και σε Λύκειο ή σε Τεχνική Σχολή, ανάλογα με την περίπτωση, εφ` όσον δεν θα έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Σκοπός της προταθείσας ρύθμισης ήταν να παρέχεται σε μαθητές, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και που για διάφορους σοβαρούς λόγους, όπως οικογενειακούς, ή υγείας, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, η δυνατότητα να το πράξουν.

Με την μέχρι τώρα νομοθετική ρύθμιση, μαθητές, οι οποίοι υπερβαίνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους, δεν μπορούσαν να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο.

Πηγή: inews.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s