Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2014

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ενημερώνει για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας για το έτος 2014.

Οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται από την Τρίτη 7.1.2014.

(α) στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy

(β) σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα,

(γ) σε εμπορικές Τράπεζες,

(δ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

(ε) στα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ:

Πιστοποιητικό καταλληλότητας

Ασφάλιση του οχήματος

Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2014

Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Κυριακή 9.2.2014. Από τη Δευτέρα 10.2.2014 η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα προβαίνουν σε οδικούς ελέγχους και η κυκλοφορία οχήματος χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας θα καταγγέλλεται.

Με βάση τη νέα νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ την 1.1.2014, για άδειες κυκλοφορίας που θα ανανεώνονται μετά την Κυριακή 9.2.2014 θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 30 Ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της ετήσιας άδειας κυκλοφορίας.

Κάθε διαδικτυακή συναλλαγή για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας θα χρεώνεται με τέλος διευκόλυνσης ίσο με 0,50 Ευρώ. Το τέλος αυτό θα παρουσιάζεται ως ξεχωριστή συναλλαγή στο λογαριασμό της Τράπεζας του προσώπου που κατέβαλε το τέλος μέσω της πιστωτικής του κάρτας.

Γίνεται έκκληση σε όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους κατά το 2013 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2014 θα πρέπει είτε να προσκομίσουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, είτε να υποβάλουν στο Τμήμα αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12.  Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας, περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης λόγω μη ανανέωσης της άδεια μέχρι τις 9.2.2014, συνεχίζει να υφίσταται και το ποσό θεωρείται οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Τηρουμένων των πιο πάνω, οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

Πηγή: 24h.com.cy
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s