Ηπαρ: Παθήσεις και αντιμετώπιση

Γράφει ο Γεώργιος Ν. Τζίμας

Η εκτεταμένη χρήση των σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών, όπως το υπερηχογράφημα (US), το υπερηχογράφημα με ενισχυτή ηχογένειας (CE US), η αξονική τομογραφία (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI) οδήγησαν σε συχνότερη ανίχνευση καλοήθων και κακοήθων εστιακών ηπατικών βλαβών.

Η πλειονότητα αυτών των βλαβών είναι ασυμπτωματικές και ανιχνεύονται τυχαία. Προσεκτική λήψη ιστορικού, με έμφαση στην λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων (αντισυλληπτικά ή αναβολικά στεροειδή) καθώς και σχολαστική κλινική εξέταση μπορούν μαζί με τον απεικονιστικό έλεγχο να οδηγήσουν στην ακριβή διάγνωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

https://i0.wp.com/www.ehealthcyprus.com/wp-content/uploads/2013/11/12479639.jpg

Ταξινόμηση και Διάγνωση στους καλοήθεις όγκους ήπατος

Η διαγνωστική προσέγγιση αυτών των βλαβών περιλαμβάνει όλες τις απεικονιστικές τεχνικές ( U/S, CE U/S, cross-sectional imaging), συνεπικουρούμενων από εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής (PET CT, σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα ερυθρά αιμοσφαίρια), αλλά ενίοτε και διαδερμική βιοψία (FNA, FNAB)  ακόμα και διαγνωστική λαπαροσκόπηση με λήψη βιοψιών. Ιδιαίτερη πάντως προσοχή πρέπει να δωθεί σε ασθενείς με ιστορικό καρκίνου του πεπτικού, του μαστού, του πνεύμονα ή του προστάτη όπου θα πρέπει να αποκλεισθεί με κάθε προσπάθεια η πιθανότητα ηπατικής μεταστατικής νόσου. Σε αυτή την κατεύθυνση, η χρήση του PET CT μπορεί τις περισσότερες φορές να διαφοροδιαγνώσει τις κακοήθεις βλάβες. Επι αμφιβολίας, το επόμενο διαγνωστικό βήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση (FNA) ή κατά προτίμηση διαδερμική βιοψία (FNAB).  Αν και αυτό δεν είναι εφικτό (αδυναμία ανεύρεσης “ασφαλούς παραθύρου” ή ανεπάρκεια υλικού), τότε το επόμενο βήμα περιλαμβάνει διαγνωστική λαπαροσκόπηση με λαπαροσκοπικό υπερηχογράφημα και λήψη βιοψιών.

Α.  Αιμαγγείωμα

Αποτελεί την συνηθέστερη καλοήθης εστιακή βλάβη (20% πληθησμού, γυναίκες > άνδρες). Η πλειονότητα αυτών είναι ασυμπτωματικές, ενώ συμπτώματα εμφανίζονται περίπου στο 40% των γιγάντιων αιμαγγειωμάτων (>5 cm). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, αίσθημα πρώιμης πλήρωσης, ανορεξία και ναυτία. Ο κίνδυνος αυτόματης ρήξης αυτών είναι μικρός και δεν δικαιολογεί προφυλακτική ηπατεκτομή. Λαπαροσκοπική ηπατεκτομή ή κλασσική ηπατεκτομή συνίσταται μόνο επί ενοχλητικών συμπτωμάτων ή επιπλοκών αυτών όπως θρόμβωση, ασβεστοποίηση, ίνωση, σύνδρομο Kasabach-Merritt (θρομβοπενία εκ καταναλώσεως), σύνδρομο Bornman-Terblanche-Blumgart (εμπύρετο και κοιλιακό άλγος).

Β.  Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία (Fnh)

Η βλάβη αυτή απαντάται κυρίως σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η πλειονότητα αυτών είναι ασυμπτωματική και αποτελεί τυχαίο εύρημα. Το σημαντικότερο βήμα στην προσέγγιση τους, είναι η διάκριση από το ηπατοκυτταρικό αδένωμα και το ινοπεταλιώδες ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Απουσία ενοχλημάτων, φυσιολογική ηπατική βιοχημεία, και έλλειψη χρήσης αντισυλληπτικών είναι συμβατά περισσότερο με εστιακή οζώδη υπερπλασία. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει μόνο απεικονιστική παρακολούθηση, εφόσον αυτές οι βλάβες δεν έχουν κακόηθες δυναμικό. Ηπατεκτομή συνίστατι μόνο επί ενοχλητικών συμπτωμάτων (εξαιρετικά σπάνιο) ή επί επιπλοκών όπως το σύνδρομο Kasabach-Merritt (θρομβοπενία εκ καταναλώσεως) ή θρόμβωση ηπατικής φλέβας.

Γ.  Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα / Αδένωμα

Για διαγνωστικούς λόγους, οι καλοήθεις εστιακές βλάβες πρέπει να χωρίζονται σε αυτές που παρουσιάζονται σε έδαφος κιρρώσεως και αυτές σε έδαφος φυσιολογικού παρεγχύματος, αν και οι τελευταίες είναι οι πιό συχνές και έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον. Οι συχνότερα απαντούμενες βλάβες και άρα αυτές που απασχολούν τον κλινικό ιατρό περιλαμβάνουν τα αιμαγγειώματα, την εστιακή οζώδη υπερπλασία (Focal Nodular Hyperplasia) και τα ηπατοκυτταρικά αδενώματα.

Αυτή η  βλάβη απαντάται συνηθέστερα σε γυναίκες υπό αντισυλληπτική αγωγή > 5 ετών ή με σακχαρώδη διαβήτη. Πολλαπλά αδενώματα παρουσιάζονται σε ασθενείς με νοσήματα διαταραχής μεταβολισμού του γλυκογόνου τύπου I και III. Αδενωμάτωση (>10 αδενώματα) παρατηρείται σε άτομα με έκθεση σε  αναβολικά στεροειδή ή ανδρογόνα.

Τα ηπατοκυτταρικά αδενώματα παρουσιάζουν ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ηπάτωμα) της τάξης του 5%, ενώ είναι συχνά συμπτωματικά. Τέλος, αυτόματη ρήξη και αιμοπεριτόναιο παρατηρείται σε ποσοστό 10% των ασθενών, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της περιόδου, της κύησης ή στην περίοδο της λοχείας. Για τους παραπάνω λόγους συνίσταται ή προφυλακτική εξαίρεση αυτών, ενώ όταν παρουσιάζονται με αυξημένο μέγεθος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά (αποφυγή μεταγγίσεων, διεγχειρητική χρήση ηπατοτομής τύπου liver hanging technique) ως ηπατοκυτταρικά καρκινώματα μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου.

Ο Δρ. Τζίμας και η ομάδα του, σε συνεργασία με έμπειρους ακτινολόγους και ηπατολόγους και έχοντας πραγματοποιήσει εκατοντάδες ηπατεκτομών, μπορούν να θέσουν με ταχύτητα και ακρίβεια την διάγνωση σε αυτές τις καλοήθεις βλάβες και να προτείνουν την καλύτερη θεραπεία, παρακολούθηση ή εκτομή.

Συμπέρασμα

https://i1.wp.com/oloigiaolous.gr/site/wp-content/uploads/%CE%AE%CF%80%CE%B1%CF%81.jpg

Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση διάγνωσης καλοήθων εστιακών βλαβών του ήπατος, συμπτωματικών και μη. Ενώ η πλειονότητα αυτών χρήζει μόνο παρακολούθησης μερικές εξ’ αυτών χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.

Τα ηπατικά αιμαγγειώματα, χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης όταν είναι συμπτωματικά, αν προκληθεί αυτόματη ρήξη αυτών, ή επί επιπλοκών αυτών όπως τα σύνδρομα Κasabach-Merritt ή Bornman-Terblanche-Blumgart. Η εστιακή οζώδης υπερπλασία είναι και αυτή καλοήθης εστιακή βλάβη, σπανίως συμπτωματική, με σαφή απεικονιστικά χαρακτηριστικά στη μαγνητική τομογραφία (που θεωρείται και η εξέταση επιλογής) και λόγω της καλοήθους βιολογικής πορείας σπανίως  χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Μία ως πρόσφατα υποκατηγορία αυτών, οι τηλαγγειεκτατικές εστιακές οζώδεις υπερπλασίες έχουν βιολογική συμπεριφορά ηπατοκυτταρικών αδενωμάτων, χαρακτηρίζονται πλέον τηλαγγειεκτατικά ηπατοκυτταρικά αδενώματα και χρήζουν ηπατεκτομής.

Τέλος τα ηπατοκυτταρικά αδενώματα είναι καλοήθεις εστιακές βλάβες οι οποίες όμως έχουν σημαντικό ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, είναι συχνά συμπτωματικά και  χρήζουν χειρουργικής εξαίρεσης. Η ηπατεκτομή μπορεί να γίνει με λαπαροσκοπική ή με ανοιχτή τεχνική και έχει πολύ καλά αποτελέσματα.

Εξίσου σημαντικό είναι, κατά την αρχική εκτίμηση αυτών των βλαβών, να συμμετέχει μαζί με τον ηπατολόγο και  χειρουργός ήπατος/παγκρέατος/χοληφόρων (με την απαραίτητη πιστοποίηση από το AHPBA/IHPBA), πράγμα το οποίο διευκολύνει τη ακριβή διάγνωση και την “up to date” αντιμετώπιση αυτών των βλαβών.

Πηγή: boro.gr

Πτώση του ευρώ μετά τη δημοσιοποίηση των exit poll στην Ελλάδα

Πτώση του ευρώ σημειώθηκε τη Δευτέρα (τοπική ώρα Νέας Ζηλανδίας), μετά τη δημοσιοποίηση των exit pol στην Ελλάδα, που δείχνουν άνετη επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.

Ευρώ, νομίσματα

Όπως μεταδίδει το Ροΐτερς, το ενιαίο νόμισμα σημείωσε πτώση έναντι των περισσοτέρων κύριων νομισμάτων κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε Αυστραλία και Ασία, υποχωρώντας σχεδόν κατά μισό σέντ του αμερικανικού δολαρίου, στο $1,1170.

Πηγή: ikypros.com

Μεγάλη Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις χθεσινές εκλογές στην Ελλάδα, νέος πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας

Στον υπαίθριο χώρο μπροστά από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα, αντί στο Ζάππειο Μέγαρο, προτίμησε ο Αλέξης Τσίπρας να εκφωνήσει τον πανηγυρικό λόγο του έπειτα από την μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην Ελλάδα.

Είπε ότι επέλεξε τον συγκεκριμένο χώρο για να μοιραστεί την χαρά του με τον κόσμο, «που πέντε χρόνια τώρα περίμενε αυτήν την ημέρα».

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια πανηγυρίζοντας τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι, κυρίως από την Ισπανία και την Ιταλία.

“Ο λαός μας είναι το δείγμα της Ευρώπης που αλλάζει. Κάνουμε το βήμα μπροστά για να ανταμώσουμε με τους λαούς όλους της Ευρώπης. Σήμερα έχουμε γιορτή, από αύριο ξεκινάμε σκληρή δουλειά. Η ετυμηγορία του λαού κλείνει τον κύκλο της λιτότητας στη χώρα μας, ακυρώνει τα μνημόνια της καταστροφής.

Η τρόικα είναι παρελθόν για το κοινό, ευρωπαϊκό μας πλαίσιο.

Θα σχηματίσουμε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θα εμπιστευτούμε κάθε Έλληνα ξεχωριστά ακόμα κι αν δεν μας ψήφισε. Θα αγωνιστούμε για να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας πάνω σε δίκαιες βάσεις. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Σήμερα ηττήθηκε η Ελλάδα των ελίτ, η Ελλάδα των ολιγαρχιών, η Ελλάδα της υφαρπαγής και της συγκάλυψης. Νίκησε η Ελλάδα της δημιουργίας και του πολιτισμού, η Ελλάδα που ελπίζει και θέλει να δημιουργήσει ένα μέλλον με αξιοπρέπεια.

Ζούμε ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης από όλη την Ευρώπη ενάντια στη λιτότητα που καταστρέφει το κοινό μας μέλλον. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μία δίκαιη λύση. Για να βγει η Ελλάδα από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, για να επιστρέψει η Ευρώπη στην ανάπτυξη.

Δεν θα υπάρξει αμοιβαία καταστροφική ρήξη με την Ευρώπη, αλλά ούτε υποταγή. Έχουμε σχέδιο βασισμένο στην αλληλεγγύη και στην υπευθυνότητα. Προτεραιότητα μας η αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας στην πατρίδα μας.

Θα προωθήσουμε σαρωτικές μεταρρυθμίσεις παντού. Προτεραιότητα μας να αποκτήσει η χώρα και ο λαός, τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Ξανακερδίζουμε την ελπίδα, την αισιοδοξία και το χαμόγελο.

Να δώσουμε την υπόσχεση πως θα αγωνιστούμε με το ίδιο πάθος τον αγώνα μας. Να σηκώσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης πάνω από την Ελλάδα.

Έχουμε δικαίωμα στη χαρά. Χαρίζουμε τη νίκη και στους Έλληνες του εξωτερικού”!

Πηγή: ikypros.com