About us

Το Κέντρο Νεότητος Αγρού αποτελεί μια εθελοντική, κοινοτική ομάδα νέων που δραστηριοποιείται με στόχο την πρόοδο και ευημερία των νέων, την άσκηση και την εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών, τη συμμετοχή από πλευράς νέων στη πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο της Κοινότητας και του τόπου γενικότερα.

Σκοποί του Κέντρου Νεότητος είναι η ψυχαγωγία των νέων της Κοινότητας, η συμβολή στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η συνεχής ενημέρωση των νέων για θέματα που τους αφορούν άμεσα και η σύσφιξη των σχέσεων με άλλους νέους τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Το Κέντρο Νεότητας είναι το πιο δραστήριο και ενεργό σύνολο της κοινότητας, αφού διοργανώνει πέραν των 60 εκδηλώσεων κάθε χρόνο

 Το Κέντρο Νεότητας Αγρού στα πλαίσια της υγιούς απασχόλησης των νέων ανθρώπων, διοργανώνει κάθε χρόνο ποικίλες εκδηλώσεις όπως:

 • Εξορμήσεις στη Φύση
 • Συναυλίες, Θεατρικές παραστάσεις
 • Μουσικές βραδιές, Αθλητικούς διαγωνισμούς
 • Αιμοδοσίες, Δεντροφυτεύσεις, Εθελοντική προσφορά
 • Ανταλλαγές Νέων
 • Εκστρατείες καθαριότητας
 • Διαγωνισμούς Ταβλιού, Μπιρίμπας, Σκακιού, Μπιλιάρδου
 • Διαλέξεις και Σεμινάρια σε θέματα που αφορούν άμεσα τους νέους (Ναρκωτικά, AIDS, Ανεργία, Ξενοφοβία, Ισότητα, Ρατσισμός, Αστυφιλία κ.α )

Το Κέντρο Νεότητας Αγρού έχει να παρουσιάσει έντονη δράση στα πλαίσια της υγιούς απασχόλησης των νέων. Χρόνο με τον χρόνο εμπλουτίζονται όλο και περισσότερο οι δράσεις και οι συνεργασίες μας με άλλα οργανωμένα σώματα με σκοπό πάντοτε να προσφέρουμε στους νέους τα μέσα που χρειάζονται για να γίνουν ενεργοί και ευσυνείδητοι πολίτες. Μεταξύ άλλων η οργάνωση μας προσφέρει τα ακόλουθα:

 1. Παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων για κοινωνικές επαφές, υγιή και δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων.
 2. Συγκρότηση και λειτουργία Επαρχιακής Επιτροπής σε συνεργασία με τα άλλα Κέντρα Νεότητος της Επαρχίας για συντονισμό και ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων.
 3. Οργάνωση συγκεντρώσεων, συζητήσεων και διαλέξεων για σκοπούς επιμορφώσεως και επιλύσεως προβλημάτων που απασχολούν τους νέους.
 4. Δημιουργία ομάδων για την προώθηση ειδικών ενδιαφερόντων των μελών του Κέντρου.
 5. Οργάνωση εκδρομών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 6. Συμμετοχή σε έργα κοινής ωφέλειας με την προσφορά εθελοντικής εργασίας.
 7. Προαγωγή αγαθοεργών πράξεων προς το σκοπό ανακουφίσεως συνανθρώπων μας.
 8. Χρησιμοποίησης άλλων νομικών και αποδεκτών από την κοινωνία μέσων που μπορούν να προάγουν τους σκοπούς του Κέντρου.
 9. Ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων και συνεργασίας με άλλες εθελοντικές μη κερδοσκοπικές ομάδες.

Τα τελευταία  χρόνια το Κέντρο Νεότητας Αγρού έχει έντονη παρουσία στην Ευρώπη. Αρκετά μέλη μας έχουν συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα Νεολαίας όπως το Νέα Γενιά σε Δράση, το Grundvig και το Leonardo da Vinci.

***

 Το Κέντρο Νεότητας μας μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνει καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους νέους της υπαίθρου για κινητικότητα και ενεργό συμμέτοχη στα πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών.

 Η δράση της οργάνωσης μας έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επίτευξη και διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής ανάπτυξης και της συλλογικής δραστηριότητας σε όλους του τομείς της κοινωνίας και ειδικότερα σε αυτούς που αφορούν τους νέους ανθρώπους.

Μέσα από τις δραστηριότητες μας έχουμε επιτύχει την ενεργοποίηση περισσότερων νέων στα κοινωνικά δρώμενα ενώ ενθαρρύνεται το πνεύμα πρωτοβουλίας εκ μέρους τους. Ακόμη βοηθούμε τους νέους ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να συνειδητοποιήσουν την αξία των εμπειριών αυτών.

Επιπρόσθετα η οργάνωση μας προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα το πνεύμα της αλληλεγγύης στην Κύπρο και να υποστηρίξουν την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Επίσης προωθούμε την καλύτερη κατανόηση της πολυμορφίας του πολιτισμού και της κληρονομιάς μας, καθώς και των βασικών αξιών της. Τέλος το Κέντρο Νεότητας του χωριού μας έχει συμβάλει στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και στην ισότητα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. 

Οι νέοι του χωριού μας και γενικότερα οι νέοι της υπαίθρου συγκαταλέγονται στις μη προνομιούχες τάξεις της κοινωνίας. Οι νέοι των αγροτικών περιοχών μειονεκτούν σε πολλά σημεία από τους συνομήλικους τους που ζουν στα αστικά κέντρα. Εξαιτίας του γεωγραφικού αποκλεισμού και της μεγάλης απόστασης από τις πόλεις, οι νέοι της υπαίθρου έχουν λιγότερες ευκαιρίες μάθησης, ενημέρωσης, άθλησης, ψυχαγωγίας και συμμετοχής στα κοινά. 

Το Κέντρο Νεότητας της κοινότητας μας έχει σκοπό να προσφέρει όσο το δυνατό περισσότερες γνώσεις, ευκαιρίες και υλικοτεχνικά μέσα στους νέους του χωριού ώστε να μην αισθάνονται ότι αποτελούν πολίτες «δεύτερης» τάξης. Μέσα λοιπόν από τις πολυσχιδείς και πολύπλευρες μας εκδηλώσεις προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενεργοποιήσουμε τους νέους της υπαίθρου, να τους καλλιεργήσουμε το αίσθημα αγάπη προς το χωριό τους και να καταπολεμήσουμε την αστυφιλία.

Πρωταρχικό μέλημα της οργάνωσης μας για υλοποίηση των δραστηριοτήτων μας είναι η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό πριν την διοργάνωση κάποιας εκδήλωσης καλούμε όλα τα μέλη μας για να ακούσουμε τις ιδέες και τις απόψεις τους για καταρτισμό και εμπλουτισμό του προγράμματος της εκδήλωσης και καθορισμό του στόχου της. Κύριος μας στόχος είναι να δίνεται ο λόγος στους νέους να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και τις ιδέες τους και να αναπτύξουν δικές τους πρωτοβουλίες. Ακολούθως γίνεται ισοκατανομή της εργασίας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι νέοι της κοινότητας. Έτσι κάθε νέος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του ενώ ταυτόχρονα αποκτά γνώσεις και εμπειρίες. Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση καλλιεργεί στους νέους το πνεύμα της εθελοντικής προσφοράς ενώ τους ωθεί στο να γίνουν δραστήριοι και ενεργοί πολίτες της κοινωνίας. 

 Μετά το πέρας μιας εκδήλωσης ακολουθεί αξιολόγηση του έργου που επιτελέστηκε. Σε αυτό το σκέλος γίνεται απολογισμός του έργου που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ενώ γίνεται αναφορά στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την διάρκεια εφαρμογής της. Σχολιάζονται επίσης οι ατέλειες, οι παραλείψεις και τα λάθη με σκοπό να μάθουμε από αυτά και να μην επαναληφθούν στο μέλλον. 

 Επίσης το Κέντρο Νεότητας Αγρού με το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί προσπαθεί να καλύψει όλα τα στρώματα της νεολαίας. Έτσι είμαστε πάντοτε ανοικτοί και διαθέσιμοι για να ακούσουμε τις εισηγήσεις και τις προτάσεις των νέων και να διοργανώσουμε μια εκδήλωση με την δική τους εμπλοκή και ανάληψη ευθυνών. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s